Dlhodobý nehmotný majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu (vrátane výskumu a vývoja)


date-icon19.09.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA - audítorka

Chcem sa prihlásiť

O školení

Lektorka školenia Ing. Mária Cvečková, CA sa bude venovať komplexnej účtovnej problematike dlhodobého nehmotného majetku. Postupne bude prechádzať klasifikáciu dlhodobého nehmotného majetku v zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov, proces ocenenia a obstarania, odpisovanie, vykazovanie a pod.. V závere lektorka odpovie na otázky od účastníkov školenia.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

19.09.2024 ONLINE (09:00 - 15:30 hod.)
19.09.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 15:30 hod.)

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mária Cvečková, CA
audítorka

Audítorstvu sa venuje už viac ako dve desaťročia. Je členkou prezídia Slovenskej komory audítorov. Vo svojej praxi vykonáva audity individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok podnikateľských subjektov podľa slovenskej legislatívy ako aj podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS).

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Krátka prestávka

timer-icon14:00 - 15:30 III. blok prednášky s diskusiou

1) Klasifikácia / kategórie dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve podnikateľského subjektu v zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov

2) Druhové členenie DNM v rámci ÚS 01 – základné charakteristiky jednotlivých druhov DNM, väzba na iné zákony a predpisy, spoločné a osobitné znaky

3) Oceňovanie a obstaranie DNM podľa druhov:

 • Aktivované náklady na vývoj (podmienky pre aktiváciu, účtovanie, vykazovanie)
 • Softvér (vytvorený pre vlastné potreby, na zákazku, účtovanie, vykazovanie)
 • Oceniteľné práva (limity pri spôsoboch obstarania, odpisovanie, účtovanie)
 • Goodwill (možné momenty vzniku GW / záporného GW, ekonomická interpretácia, posúdenie v čase, odpisovanie, účtovanie, vykazovanie)
 • Ostatné DNM

4) Zmeny v ocenení položiek DNM

5) Odpisovanie DNM, odpisový plán

6) Vykazovanie DNM

7) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

V prípade, ak už teraz máte otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať počas školenia, môžete nám ich zaslať aj pred konaním školenia na vzdelavanie@profuturion.sk.

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
69 € s DPH (57,50 € bez DPH)90 € s DPH (75 € bez DPH)
66 € s DPH (55 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK87 € s DPH (72,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 19.09.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektorku priamo počas online školenia,
 • videozáznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + videozáznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje