Automobily / elektromobily / hybridné vozidlá – odpisovanie, uplatňovanie výdavkov a daň z motorových vozidiel


date-icon14.05.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

O školení

Pri účtovaní o problematike automobilov narazíme čoraz častejšie na rôzne skratky v závislosti od druhu paliva - BEV, PHEV, HEV, CNG, LNG, VODÍK H2. Čo znamenajú tieto skratky a aké sú ich daňové zvýhodnenia z pohľadu dane z príjmu, dane z motorových vozidiel a správnych poplatkov bude predmetom tohto školenia. Zároveň lektor zhrnie problematiku obstarania automobilu a jeho odpisovania (účtovne/daňovo, prídavné a výmenné zariadenia, luxusné automobily), nákladov spojených s prevádzkou motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku, prenajatého alebo vypožičaného na základe zmluvy o výpožičke. Venovať sa bude vybraným problémom ako napríklad: problémom s uplatňovaním výdavkov na spotrebované pohonné látky pri elektronických plug-in hybridných alebo hybridných motorových vozidlách / dôkaznej núdzi počas daňovej kontroly pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky formou paušálnych výdavkov (80 / 20) z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH / skúsenostiam z daňových kontrol / ...a ďalším užitočným informáciám.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

14.05.2024 ONLINE (09:00 - 13:30 hod.)
14.05.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 13:30 hod.)

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:30 II. blok prednášky s diskusiou

1) Stručná definícia skratiek používaných palív / pohonov (BEV, PHEV, HEV, CNG, LNG, VODÍK H2)

2) Obstaranie automobilu a jeho odpisovanie

 • Zložky obstarávacej ceny pri obstaraní motorového vozidla (u platiteľa / neplatiteľa DPH)
 • Odpisovanie motorového vozidla – účtovné odpisy
 • Odpisovanie motorového vozidla – daňové odpisy v závislosti od druhu paliva / pohonu
 • Technické zhodnotenie motorového vozidla
 • Prídavné a výmenné zariadenia z účtovného a daňového hľadiska
 • Luxusné motorové vozidlá a ich odpisovanie

3) Náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku, prenajatého alebo vypožičaného na základe zmluvy o výpožičke

 • Pohonné látky (kniha jázd, satelitný prístroj sledovania prevádzky vozidla, paušalizácia 80 / 20)
 • Osobitosti uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky pri nákladných motorových vozidlách a pracovných mechanizmoch
 • Problémy s uplatňovaním výdavkov na spotrebované pohonné látky pri elektronických plug-in hybridných alebo hybridných motorových vozidlách
 • Účtovanie elektrickej energie použitej na nabíjanie elektromobilov a plug-in hybridných alebo hybridných motorových vozidiel
 • Opravy a udržiavanie
 • Dôkazná núdza počas daňovej kontroly pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky formou paušálnych výdavkov (80 / 20) z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH
 • Skúsenosti z daňových kontrol v súvislosti s uplatňovaním výdavkov na spotrebované pohonné látky formou paušálnych výdavkov (80 / 20)

4) Sumarizácia daňových zvýhodnení (daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, správne poplatky) v závislosti od druhu paliva:

 • BEV
 • PHEV
 • HEV
 • CNG
 • LNG
 • VODÍK H2

5) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
60 € s DPH (50 € bez DPH)78 € s DPH (65 € bez DPH)
57 € s DPH (47,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK72 € s DPH (60 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 14.05.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • videozáznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + videozáznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje