Automobil v podnikaní – účtovné a daňové aspekty

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

Náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku, prenajatého alebo vypožičaného na základe zmluvy o výpožičke

 • Pohonné látky (kniha jázd, satelitný prístroj sledovania prevádzky vozidla, paušalizácia 80 / 20)
 • Osobitosti uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky pri nákladných motorových vozidlách a pracovných mechanizmoch
 • Problémy s uplatňovaním výdavkov na spotrebované pohonné látky pri elektronických plug-in hybridných alebo hybridných motorových vozidlách
 • Opravy a udržiavanie
 • Dôkazná núdza počas daňovej kontroly pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované  pohonné látky formou paušálnych výdavkov (80 / 20) z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH
 • Skúsenosti z daňových kontrol v súvislosti s uplatňovaním výdavkov na spotrebované pohonné látky formou paušálnych výdavkov (80 / 20)

Obstaranie automobilu kúpou

 • Obstaranie motorového vozidla kúpou a jeho účtovanie
 • Zložky obstarávacej ceny pri obstaraní motorového vozidla kúpou (u platiteľa / neplatiteľa DPH)
 • Odpisovanie motorového vozidla – účtovné a daňové odpisy
 • Technické zhodnotenie motorového vozidla
 • Prídavné a výmenné zariadenia z účtovného a daňového hľadiska
 • Luxusné motorové vozidlá a ich odpisovanie
 • Režim DPH pri obstaraní automobilu kúpou
 • Kúpa / predaj nového automobilu z / do iného členského štátu a s tým spojené práva a povinnosti
 • Špecifiká obstaranie ojazdeného motorového vozidla
 • Predaj automobilu z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH
 • Trvalé poškodenie (škoda) z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH

Obstaranie automobilu formou autoúveru

 • Obstaranie motorového vozidla formou autoúveru a jeho účtovanie
 • Zložky obstarávacej ceny pri obstaraní motorového vozidla formou finančného prenájmu (u platiteľa / neplatiteľa DPH)
 • Odpisovanie motorového vozidla obstaraného formou autoúveru – účtovné a daňové odpisy
 • Luxusné motorové vozidlá a ich odpisovanie
 • Autoúver a režim DPH
 • Daň z motorových vozidiel v prípade automobilu obstaraného formou autoúveru

Operatívny prenájom automobilu

 • Účtovanie operatívneho prenájmu
 • Osobitosti operatívneho prenájmu z pohľadu dane z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, luxusné motorové vozidlá a uplatňovanie nákladov do daňových výdavkov, zrážková daň, odkúpenie predmetu operatívneho prenájmu, zdaňovanie príjmu u FO – prenajímateľa)
 • Režim DPH pri operatívnom prenájme
 • Daň z motorových vozidiel v prípade operatívneho prenájmu
 • Uplatňovanie daňových odpisov u prenajímateľa

Krátkodobý prenájom

 • Účtovanie krátkodobého prenájmu
 • Osobitosti krátkodobého prenájmu z pohľadu dane z príjmov príjmov (daňová uznateľnosť výdavkov, zrážková daň, zdaňovanie príjmu u FO – prenajímateľa)
 • Režim DPH pri krátkodobom prenájme
 • Daň z motorových vozidiel v prípade krátkodobého prenájmu
 • Uplatňovanie daňových odpisov u prenajímateľa

Výpožička motorového vozidla

 • Špecifiká zmluvy o výpožičke
 • Výpožička motorového vozidla a daňové dôsledky z pohľadu dane z príjmov
 • Výpožička motorového vozidla a daňové dôsledky z pohľadu DPH

Poskytnutie automobilu aj na súkromné účely zamestnanca / konateľa / spoločníka

 • Formy poskytnutia automobilu na súkromné účely zamestnanca / konateľa / spoločníka (dohoda o používaní automobilu aj na súkromné účely zamestnanca, krátkodobá výpožička, krátkodobý prenájom)
 • Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca / konateľa / spoločníka pri používaní automobilu aj na súkromné účely zamestnanca
 • Pohonné látky a automobil používaný aj na súkromné účely zamestnanca / konateľa / spoločníka
 • Problematika DPH pri súkromnom využívaní automobilu aj na súkromné účely zamestnanca / konateľa / spoločníka (bezodplatné dodanie služby / pomerné odpočítanie DPH)
 • Úprava odpočítanej dane (§ 54d ZDPH), pri zmene rozsahu použitia majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie

Vybrané problémy

 • Palivové karty a režim DPH
 • Spätný finančný prenájom motorového vozidla

Špecifiká uplatňovania výdavkov v súvislosti s použitím motorového vozidla u SZČO

 • Motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku
 • Motorové vozidlo nezaradené do obchodného majetku
 • Daň z motorových vozidiel

Súkromné motorové vozidlá použité na služobné cesty

 • Základné predpoklady použitia motorového vozidla zamestnanca / konateľa / spoločníka na služobné účely
 • Preukazovanie výdavkov na spotrebované pohonné látky (doklad o kúpe pohonných látok, priemerná cena vyhlásená ŠÚ SR)
 • Administratívne povinnosti v súvislosti s použitím súkromných motorových vozidiel použitých na služobné cesty

Odpovede na otázky účastníkov

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje