Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO v príkladoch

icon
Videoškolenia

Video školenie na tému „Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO v príkladoch„.

Školenie je zamerané na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí DP k DzP PO, podklady k DP a chýbať nebudú praktické rady pre jeho vyplnenie. Lektor upozorní na výpočet preddavkov na daň z príjmu PO po zmenách účinných od 01.01.2020 a 01.01.2021 i na tzv. “pandemický” odpočet daňovej straty.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4  hodiny
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • video možno sledovať po častiach
 • termín natáčania: 26.02.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH40,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

 • Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO a sankcie
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO a popis jeho jednotlivých častí
 • Špecifiká pri vyplňovaní daňového priznania k dani z príjmov PO pri vybraných daňovníkoch (napr. občianske združenia)
 • Obsahová náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Praktické príklady a tipy na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Podklady k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Čo (ne)uvádzať do daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Odpočet daňovej straty, ak v daňovom priznaní za rok 2019 bol uplatnený tzv. „pandemický“ odpočet daňovej straty
 • Posledná známa daňová povinnosť a výpočet preddavkov na daň z príjmu PO po zmenách účinných od 01.01.2020 a 01.01.2021
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie
 • Diskusia

Záujemcovia o vysvetlenie zákona a komplexnú problematiku DzP (odpisy, zásoby, pohľadávky a príslušenstvo k pohľadávkam, záväzky, manká a škody, pripoč. a odpoč. položky) si môžu tému naštudovať z podrobného videoškolenia (v celkovom trvaní 7 hodín) – viac informácií:  TU.