Najčastejšie chyby v DPH v praxi

icon
Videoškolenia

Popri komplikovanej a meniacej sa legislatíve vznikajú častokrát pochybnosti, nejasnosti i chyby pri vedení účtovníctva a podaniach daňových priznaní.

Videoškolenie „DPH – najčastejšie chyby v praxi“ vychádza z Vašich najčastejšie kladených otázok – či už na školeniach, v skupinových diskusiách alebo na individuálnych konzultáciách.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Školenie prebiehalo formou online prenosu; k dispozícií je videozáznam (prednáška + odpovede na otázky) + podrobné študijné materiály.

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 7 hodín 53 min.
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 27.05.2020

 

cena bez DPH57,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Obrat na účely DPH

 • Na čo sa najčastejšie zabúda pri sledovaní obratu, čo do obratu na účely DPH patrí a čo nepatrí?
 • Sledovanie obratu po 01.01.2019.
 • Prekročenie obratu a zákonná registrácia pre DPH.
 • Oneskorená registrácia pre DPH, dofakturovanie DPH odberateľom, ktorí sú platitelia DPH a postup pri podaní DP k DPH za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH.

 

Určenie miesta dodania tovarov / služieb

 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri určovaní miesta dodania tovaru / služby.

 

Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH

 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri tovare.
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri službách.

 

Nesprávne vystavená faktúra

 • Nesprávne vystavené faktúry z pohľadu dodávateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry z pohľadu odberateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu.
 • „Opravy“ chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie).

 

Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH

 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, správne smerovanie transakcií do jednotlivých riadkov DP k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch (uvádzanie správnych dátumov, obsahová náplň, KV k DPH, opravné doklady…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod).
 • Opravy chýb v jednotlivých výkazoch k DPH.

 

Vybrané problémy

 • Paušalizácia výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH.
 • Správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH.
 • Správne určenie základu dane.
 • Správne určenie režimu DPH.

 


Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Poznámky k účtovnej závierke

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH32,50 
  • Videoškolenia

  Oprava ZD pri nevymožiteľných pohľadávkach

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH30,00 
  • Videoškolenia

  Odložená daň z príjmov

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH60,00