Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2022

Školenie na tému Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2022 sa uskutočnil dňa 6. februára 2023 formou ONLINE vzdelávania. Video záznam zo školenia aktuálne pripravujeme. Dostupný k prezeraniu bude približne do 3 pracovných dní od uskutočnenia ONLINE prenosu.

Lektor: Ing. Jaroslava Lukačovičová, odborníčka na problematiku OZ

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

1. Uzávierkové operácie – na čo si dať pozor

  • Časové rozlíšenie
  • Neminuté prostriedky vo vzťahu k ich poskytovateľom
  • Analytická evidencia, strediská
  • Daňové výdavky v pomere k zdaňovaným príjmom

2. Príjmy neziskových účtovných jednotiek z pohľadu zákona o dani z príjmov

3. Účtovná závierka – zostavenie, zverejnenie

4. Register účtovných závierok – verejná časť už aj pre neziskové účtovné jednotky

5. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov

6. Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania neziskovej organizácie s príjmami z hlavnej činnosti

7. Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania neziskovej organizácie s príjmami z hlavnej a zdaňovanej činnosti

Možno by sa Vám páčilo…