Daňová optimalizácia fyzických osôb 2018/2019

icon
Videoškolenia

Videoškolenie je zamerané na fyzické osoby a legálne spôsoby zníženia ich daňového zaťaženia.

Lektori videoškolenia:

 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca
 • Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Trvanie videoškolenia : 5 hodín 20 min.

cena bez DPH32,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

Ukážka z videoškolenia:

OBSAH:

Prvotné zváženie možností:

 • Pracovný pomer / mimopracovný pomer,
 • Príkazná zmluva (výhody / nevýhody),
 • Mandátna zmluva (výhody / nevýhody),
 • Podnikanie,
 • Autorské honoráre,
 • Zamestnanie alebo podnikanie – porovnanie nákladnosti jednotlivých foriem z pohľadu zamestnávateľa / zamestnanca / podnikateľa.

Začatie podnikania a čo život podnikateľa prinesie:

 • Výdavky pred začatím podnikania,
 • Byť či nebyť … platiteľom DPH,
 • Nechcem byť platiteľom DPH, ale prekročil som obrat na účely povinnej registrácie za platiteľa DPH,
 • Časovanie príjmov,
 • Živnosť alebo s.r.o. (porovnanie daňového zaťaženia).

Preradenie majetku v súkromnom vlastníctve do obchodného majetku a naopak:

 • Výhody / nevýhody.
 • Správne načasovanie preradenia majetku a určenie vstupnej ceny na účely jeho odpisovania.
 • Nárok na odpočítanie DPH z majetku preradeného do obchodného majetku.
 • Preradenie majetku z obchodného majetku a daňové dôsledky.

Ukončenie podnikania:

 • Prerušenie / ukončenie podnikania a s tým spojené daňové dôsledky.
 • Kedy má zmysel prerušiť / ukončiť podnikanie ?
 • Čo s neuhradenými pohľadávkami a ako ich nezdaniť pri ukončení podnikania?
 • Úmrtie daňovníka a s tým spojené povinnosti.
 • Pokračovanie v podnikaní po zomrelom daňovníkovi.
 • Prechod SZČO na s. r. o. cez tzv. predaj podniku / časti podniku a postupnosť krokov pre zníženie daňovo – odvodových dôsledkov predaja podniku / časti podniku.

Prenájom nehnuteľnosti, ak ide o príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov:

 • Uplatňovanie preukázateľných výdavkov (ktoré áno a ktoré nie).
 • Odpisovanie prenajatej nehnuteľnosti.
 • Kedy si môže FO uplatniť pri prenájme nezdaniteľnú časť základu na daňovníka (nepísaný fígeľ) ?
 • Ako zdaňovať iba nevyhnutné.
 • Výhody prenajímania nehnuteľnosti v BSM.
 • Ako neplatiť / znížiť dane pri prenájme nehnuteľností.

 Predaj nehnuteľnosti:

 • Predaj prenajímanej nehnuteľnosti.
 • Predaj nehnuteľnosti a optimalizácia základu dane.

Transakcie vo vlastnom imaní z pohľadu fyzickej osoby:

 • Podiely na zisku – kedy ich zdaňovať a kedy podliehajú zdravotným odvodom.
 • Čaro kapitálových fondy z príspevkov spoločníkov / akcionárov.
 • Zvýšenie / zníženie základného imania a o tom prečo a kedy to má zmysel.

Predaj obchodného podielu:

 • Kedy sa príjem z predaja obchodného podielu / akcií zdaňuje ?
 • Kedy je príjem z predaja obchodného podielu / akcií oslobodený od dane ?

Dary, likvidačné zostatky a iné neznáme:

 • Obdaruj a budeš obdarovaný alebo ak niečo niekomu dáš, tisíc ráz sa ti to vráti späť.
 • Likvidačný zostatok – čaro nepoznaného (?)
 • Ostatné príjmy FO.

Mýty a fakty o transferovom oceňovaní, transferovej dokumentácii a úprave základu dane FO:

 • Ktorých príjmov FO sa transferové oceňovanie týka (modelové situácie)?
 • Ktorých príjmov FO sa transferové oceňovanie netýka (modelové situácie)?
 • Ako sa vysporiadať s povinnosťou viesť transferovú dokumentáciu.

 

 

Možno by sa Vám páčilo…

  • Praktické pomôcky a vzory

  Skrátená transferová dokumentácia k prijatej pôžičke

  cena bez DPH11,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Pohľadávky a záväzky

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH10,00