Najčastejšie chyby v účtovníctve

icon
Videoškolenia

Popri komplikovanej a meniacej sa legislatíve vznikajú častokrát pochybnosti, nejasnosti i chyby pri vedení účtovníctva a podaniach daňových priznaní.

Téma „Najčastejšie chyby v účtovníctvevychádza z Vašich najčastejšie kladených otázok – či už na školeniach, v skupinových diskusiách alebo na individuálnych konzultáciách.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Školenie prebiehalo formou online prenosu; k dispozícií je videozáznam (prednáška + odpovede na otázky) + podrobné študijné materiály.

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 7 hodín 14 min.
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 19.05.2020

cena bez DPH55,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Chyby pri účtovaní hotovostného / bezhotovostného styku

 • Chyby pri účtovaní na bankovom / kontokorentnom účte
 • Platobné karty a najčastejšie chyby pri účtovaní platobnými kartami
 • Chýbajúce doklady a spôsob ich „nahradenia“
 • Neprípustné transakcie s hotovosťou a hotovostné limity / obmedzenia

Správne uplatňovanie prepočtu cudzej meny a kurzové rozdiely

 • Prevody medzi účtami, výber a vklady hotovosti a účet 261 – Peniaze na ceste
 • Platby platobnými kartami v cudzej mene
 • Platby v cudzej mene v hotovosti, ak účtovná jednotka nemá valutovú pokladnicu
 • Zahraničné pracovné cesty a prepočet cudzej meny
 • Preddavky a cudzia mena
 • Správne uplatňovanie kurzov z pohľadu DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní dlhodobého majetku

 • Určenie dátumu zaradenia majetku do používania
 • Určenie dátumu vyradenia majetku do používania
 • Zložky obstarávacej ceny a najčastejšie chyby
 • Oceňovanie majetku (účtovné vs. daňové)
 • Technické zhodnotenie majetku vs. opravy majetku
 • Príslušenstvo k majetku
 • Úpravy ocenenia majetku
 • Majetok a DPH – aké najčastejšie chyby robia podnikatelia
 • Súčasti majetku a DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok, opravných položiek a rezerv

 • Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok
 • Správne zúčtovanie opravných položiek
 • Správne zúčtovanie rezerv

Najčastejšie chyby pri účtovaní zásob

 • Oceňovanie zásob
 • Skladová evidencia
 • Účtovanie zliav z nakúpených zásob
 • Zásoby a DPH

Náklady a výnosy

 • Sporné účty v praxi
 • Nesprávne účtovanie na účtoch nákladov
 • Nesprávne účtovanie na účtoch výnosov

Technika vedenia účtovníctva

 • Analytické účty
 • Podsúvahové účty
 • Náležitosti účtovného dokladu
 • Súhrnné doklady z pohľadu účtovného a z pohľadu DPH
 • Archivácia dokladov

 


Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Najčastejšie chyby v DPH v praxi

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Poznámky k účtovnej závierke

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH32,50