Najčastejšie chyby v mzdách

Brožúra k problematike najčastejších otázok v oblasti miezd – spracovanie miezd, cestovné náhrady a vybrané problémy zamestnaneckých benefitov, zamestnaneckých súťaží a pod.

Autor publikácie: Júlia Pšenková

Nie je na sklade

cena bez DPH8,00 

Popis produktu

Najčastejšie chyby pri spracovaní miezd

 • nesprávne posúdenie daňových úľav a ich nesprávne uplatňovanie,
  • nesprávne prepojená registrácia v poisťovni na typ príjmu,
  • nesprávne určenie nároku na dovolenku,
  • nesprávny výpočet pri nepravidelnom príjme a pri príjme po skončení pracovného pomeru,
  • nesprávny výpočet pri neúplne odpracovanom mesiaci.
 • nesprávne určené zrážky z miezd,
 • nesprávna evidencia dochádzky,
 • nesprávny výpočet náhrad miezd,
 • nepeňažné príjmy a určenie nesprávnej výšky nepeňažných príjmov alebo ich zdanenie.
Najčastejšie chyby pri cestovných náhradách
 • vyúčtovanie pracovných ciest,
 • kurzy používané pri prepočte zahraničných pracovných miezd,
 • cestovné príkazy, ich náležitosti a najčastejšie chyby pri vyúčtovaní pracovných ciest a / alebo pri používaní súkromného automobilu na služobné účely,
Vybrané problémy
 • výhodné formy dobrovoľných zamestnaneckých benefitov (rekreačné poukazy, 13. a 14. plat, vybrané plnenia zo Sociálneho fondu, stravné lístky nad sumu stanovenú ZP),
 • zamestnanecké súťaže,
 • odmena konateľa / pracovný pomer / mimopracovná činnosť – výhody a nevýhody.

Možno by sa Vám páčilo…