Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO v príkladoch

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH ŠKOLENIA na tému: Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO v príkladoch

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO a sankcie

Daňové priznanie k dani z príjmov PO a popis jeho jednotlivých častí

Špecifiká pri vyplňovaní daňového priznania k dani z príjmov PO pri vybraných daňovníkoch (napr. občianske združenia)

Obsahová náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania k dani z príjmov PO

Praktické príklady a tipy na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO

Podklady k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov PO

Čo (ne)uvádzať do daňového priznania k dani z príjmov PO

Odpočet daňovej straty pri podávaní daňového priznania za rok 2021 (tri rôzne režimy odpočtu daňovej straty v závislosti od zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daňová strata vykázaná)

Posledná známa daňová povinnosť a výpočet preddavkov na daň z príjmu PO

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Diskusia

    Prihláška na školenie

    Fakturačné údaje