Vybrané problémy DPH a pripravované legislatívne zmeny: 2-dňové školenie

Registrácia na školenie

Obsahová náplň školenia:

I. deň (09:30 – 16:00 h)

Určenie miesta dodania tovarov / služieb

 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri určovaní miesta dodania tovaru / služby.

Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH

 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri tovare.
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri službách.

Nesprávne vystavená faktúra

 • Nesprávne vystavené faktúry dodávateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry odberateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu.
 • „Opravy“ chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie).

Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH

 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, správne smerovanie transakcií do jednotlivých riadkov DP k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch (uvádzanie správnych dátumov, obsahová náplň, KV k DPH, opravné doklady…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod).
 • Opravy chýb v jednotlivých výkazoch k DPH.

Vybrané problémy

 • Paušalizácia výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH.
 • Správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH.
 • Správne určenie základu dane.
 • Správne určenie režimu DPH.

 

II. deň (09:00 – 15:00 h)

Oprava základu dane, opravné faktúry z účtovného a daňového hľadiska

 • Vymedzenie opravnej faktúry z pohľadu zákona o DPH.
 • Opravné faktúry vystavené z dôvodu opravy základu dane (§ 25 ZDPH).
 • Opravné faktúry vystavené z dôvodu subjektívnej chyby (oprava chýb v pôvodnej faktúre, oprava sadzby DPH, storno faktúry z dôvodu duplicity, zmena režimu DPH, doplnenie chýbajúcich údajov alebo zmena nesprávnych údajov na pôvodnej faktúre).
 • Opravné faktúry týkajúce sa dodávok z iných členských štátov.
 • Osobitosti opravných faktúr z dôvodu uplatnenia zľavy, skonta, rabatu.
 • Finančné dobropisy bez vplyvu na DPH (§ 25 ods. 6 zákona o DPH).
 • Opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v daňovom priznaní.
 • Opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v kontrolnom výkaze.
 • Opravné faktúry (dobropisy / ťarchopisy) a ich vykazovanie v súhrnnom výkaze.
 • Opravné faktúry, ktoré nemenia hodnotu pôvodnej faktúry a ich vykazovanie vo výkazoch k DPH.
 • Účtovanie opravných faktúr v súvislosti so zásobami, dlhodobým majetkom, nákladmi / výnosmi.
 • Správne zohľadnenie opravných faktúr v účtovníctve (bežné účtovné obdobie, závierkové účtovné prípady, upravujúce účtovné závierkové prípady).
 • Praktické príklady.

Vybrané problémy

 • Dodanie tovaru v režime call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze.
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock.
 • Priradenie prepravy v reťazci dodaní „prostrednou“ osobou (dodávateľom).
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na účely určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru.
Schválené / pripravované zmeny v DPH od 01.01.2021 v kocke
 • Zmeny týkajúce sa registrácie zahraničných osôb v tuzemsku.
 • Zavedenie možnosti opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane uskutočňujúci tieto dodania nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a s tým súvisiace zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú daň na strane dlžníka.
 • Zmeny týkajúce sa zásielkového predaja tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie).
 • Možnosť platiteľa dane preukázať odoslanie alebo prepravu ním dodávaného tovaru do miesta určenia na území tretích štátov inými dôkazmi.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 €.
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené povinnosti.
 • Rozšírenie možností použitia osobitných úprav jedného kontaktného miesta (§ 68a až § 68c ZDPH a novo doplnený § 68cb ZDPH) pri cezhraničných službách dodaných nezdaniteľným osobám a taktiež pri cezhraničných dodaniach tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

Diskusia


Účastnícky poplatok:

Cena 2-dňového školenia:

 • 210 € s DPH (175 € bez DPH)
 • 174 € s DPH (145 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov ZÚSK – Združenia účtovníkov Slovenska

Cena zahŕňa: účasť na 2-dňovom školení, 2x obed v hotelovej reštaurácií, študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie.

Školenia sa možno zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene školenia nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli KONTAKT****. Účastník konferencie (príp. rodinný príslušník, ktorý bude s Vami v izbe ubytovaný) majú na ubytovanie dohodnutú zvýhodnenú cenu ubytovania.

Cena ubytovania s polpenziou (raňajky a večere) v hoteli KONTAKT**** Stará Lesná počas školenia:

Počet nocí 2-lôžková / 3- lôžková / 4-lôžková izba Chcem byť ubytovaný sám na izbe
Ubytovanie 1 noc (28.09.-29.09.2020) 63 € s DPH/ osoba 98 € s DPH/ osoba
Ubytovanie 2 noci (27.09.-29.09.2020) 126 € s DPH/ osoba 196 € s DPH/ osoba

Ďalšie informácie:

1) Časový harmonogram prednášok:

 • 28.09.2020: 09:30 – 16:00 hod.
 • 29.09.2020: 09:00 – 15:00 hod.

2) Čo je zahrnuté v cene ubytovania:

 • ubytovanie v hoteli KONTAKT**** Stará Lesná(podľa zvoleného počtu nocí);
 • raňajky a večere;
 • neobmedzený vstup do wellness sveta s bazénom, saunami, vírivkou, fitness centrom a oddychovou časťou.

3) Rezervácia:

 • Na školenie sa prosím, prihlásite vyplnením prihlášky (viď nižšie).
 • V prípade záujmu aj o ubytovanie počas konferencie, ubytovanie pre Vás zabezpečíme. Ak si prosíte rezervovať ubytovanie, do POZNÁMKY prosím, uveďte:
  • počet nocí (1 noc: 28.09. – 29.09.) alebo príchod od nedele, t.j. deň pred školením (2 noci: 27.09.-29.09.2020);
  • počet osôb na izbe (chcem byť sám na izbe, chceme byť 2 / 3 / 4 osoby na izbe) + mená ubytovaných hostí.
  • Na e-mail Vám prídu pokyny k úhrade účastníckeho poplatku (bankovým prevodom). Kto bude mať záujem aj o ubytovanie, izbu pre Vás podľa zadaných kritérií zarezervujeme, potvrdíme Vám rezerváciu a ubytovanie s polpenziou si uhradíte priamo na mieste na recepcii (v hotovosti / kartou). Zároveň Vás žiadame, aby ste nás v prípade nemožnosti nastúpiť na pobyt informovali aspoň 5 dní pred nástupom pre stornovanie rezervácie Vášho ubytovania.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje