Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia v roku 2024


date-icon03.10.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Tomáš Janoušek - daňový poradca, Ing. Tomáš Janoušek -

Chcem sa prihlásiť

O školení

Na školení získate informácie o tom, ako správne aplikovať metódy transferového oceňovania a ako nastaviť transakcie medzi závislými osobami, aby ste minimalizovali súvisiace daňové riziká. Naučíme Vás, ako pripraviť správnu dokumentáciu o transferovom oceňovaní a ako sa pripraviť a úspešne brániť pri daňovej kontrole. Načrtneme Vám možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferových cien.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

03.10.2024 ONLINE (09:00 - 15:30 hod.)
03.10.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 15:30 hod.)

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

  • Obsahuje
  • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Tomáš Janoušek
daňový poradca

Od roku 2018 je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Je partnerom v poradenskej skupine XTEND ADVISORY GROUP, ktorá poskytuje komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne. Venuje sa dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a daňovým konaniam. Komplexne sa venuje transferovému oceňovaniu, medzinárodnému zdaňovaniu a korporátnym daniam. Dbá na klientsky prístup, na každom klientovi mu záleží a hľadá vhodné a inovatívne riešenia pre dosiahnutie najlepšieho výsledku.

Ing. Tomáš Janoušek

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Krátka prestávka

timer-icon14:00 - 15:30 III. blok prednášky s diskusiou

1) Národná a medzinárodná úprava transferového oceňovania

2) Metódy transferového oceňovania a ich aplikácia v praxi na konkrétnych príkladoch

3) Analýza porovnateľnosti, analýza funkcií, rizík a aktív pre transakcie:

  • predaja výrobkov medzi závislými osobami (plnohodnotný vs. zmluvný výrobca)
  • predaja tovarov medzi závislými osobami (plnohodnotný vs. zmluvný distribútor, komisionár a agent)
  • poskytovania služieb medzi závislými osobami (typy poskytovaných služieb a alokácia nákladov) poskytovania financovania medzi závislými osobami

4) Voľba vhodnej metódy, jej aplikácie na konkrétnych príkladoch a vzťah analýzy porovnateľnosti, analýzy funkcií, rizík a aktív

5) Najčastejšie problémy pri posudzovaní transakcií medzi závislými osobami

6) Praktické príklady na posudzovanie transakcií medzi závislými osobami

7) Návod a praktické rady na vypracovanie správnej dokumentácie o transferovom oceňovaní ako dôkazového prostriedku

8) Na čo si dať pozor pri daňovej kontrole

9) Ako sa úspešne brániť pri daňovej kontrole

10) Praktické rady a skúsenosti z daňových kontrol

11) Judikatúra v oblasti transferového oceňovania

12) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
66 € s DPH (55 € bez DPH)84 € s DPH (70 € bez DPH)
60 € s DPH (50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK78 € s DPH (65 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

    Prihláška na školenie

    Fakturačné údaje