Stravovanie zamestnancov komplexne od 01.03.2021 – účtovanie, zdaňovanie, DPH

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Zmeny v Zákonníku práce od 01.03.2021 týkajúce sa stravného zamestnancov

 • formy stravovania
 • finančný príspevok na stravovanie
 • stravovacie poukážky v elektronickej forme
 • minimálna a maximálna výška príspevkov na stravovanie
 • zdaňovanie príspevkov na stravovanie

Zabezpečenie stravovania vo vlastnom stravovacom zariadení

 • účtovanie
 • problematika DPH (nárok na odpočet DPH, povinnosť odviesť DPH v súvislosti s bezodplatne dodanou stravou zamestnancom)

Zabezpečenie stravovania v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení

 • účtovanie
 • problematika DPH (nárok na odpočet DPH, povinnosť odviesť DPH v súvislosti s bezodplatne dodanou stravou zamestnancom)

Zabezpečenie stravovania vo forme stravovacích poukážok

 • účtovanie, vrátane účtovania elektronických stravovacích poukážok (kariet)
 • problematika DPH v súvislosti s províziou stravovacej organizácie

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov na domáckej práci a telepráci

Stravné a živnostníci

 • účtovanie v jednoduchom účtovníctve
 • uplatňovanie do daňových výdavkov FO

Rady, tipy a najčastejšie otázky

 • príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu a jeho maximalizácia s cieľom poskytnutia nezdaňovaného benefitu pre zamestnancov
 • možnosti tvorby sociálneho fondu
 • vnútorný predpis ustanovujúci podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu zamestnanca
 • prijímanie stravných poukážok ako platidla a ich účtovanie
 • „konflikt“ stravného podľa Zákonníka práce a zákona o cestovných náhradách

Odpovede na otázky a diskusia

  Prihláška na školenie

  Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia: Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

  Fakturačné údaje