Registrácia pre DPH podľa § 7 / 7a ZDPH v praxi


date-icon06.06.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

Videoškolenie

Nestihli ste školenie v termíne? Zo školenia je dostupný k zakúpeniu videozáznam.

Videoškolenia

O školení

V praxi sa stretávam s viacerými otázkami na § 7 a § 7a Zákona o DPH - či už ide o otázku kedy vzniká / nevzniká povinnosť registrovať sa alebo aké výkazy treba podávať. Túto problematiku poslucháčom priblížim počas školenia dňa 6.6.2024. Venovať sa budem aj aplikačným problémom v súvislosti s registráciou pre daň podľa § 7 zákona o DPH (čo sa započítava do hodnoty nadobudnutého tovaru z IČŠ, špecifiká pri nadobúdaní nových / ojazdených vozidiel, premiestnenie tovaru z IČŠ) a problémom v súvislosti s registráciou pre daň podľa § 7a zákona o DPH (požadovanie registrácie pre daň podľa § 7a zákona o DPH zo strany odberateľov z IČŠ, svojvoľný prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru z IČŠ na osobu, ktorá je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH). V závere školenia odpoviem na otázky Vás účastníkov k tejto problematike.

Teším sa na stretnutie. Martin Tužinský

Termíny a mestá

06.06.2024 ONLINE (09:00 - 13:00 hod.)
06.06.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 13:00 hod.)

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:00 II. blok prednášky s diskusiou

1) Vymedzenie zdaniteľnej osoby

 • Zdaniteľná osoba z pohľadu zákona o DPH
 • Zdaniteľná osoba na účely Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

2) Registrácia zdaniteľných osôb pre daň podľa § 7 zákona o DPH

 • Práva a povinnosti osôb v súvislosti s registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH
 • Kedy je / nie je povinnosť registrovať sa podľa § 7 zákona o DPH
 • Výkazy, ktoré sú povinné podávať osoby registrované pre daň podľa § 7 zákona o DPH
 • Aplikačné problémy v súvislosti s registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH (čo sa započítava do hodnoty nadobudnutého tovaru z IČŠ, špecifiká pri nadobúdaní nových / ojazdených vozidiel, premiestnenie tovaru z IČŠ)

3) Registrácia zdaniteľných osôb pre daň podľa § 7a zákona o DPH

 • Práva a povinnosti osôb v súvislosti s registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH
 • Kedy je / nie je povinnosť registrovať sa podľa § 7a zákona o DPH
 • Výkazy, ktoré sú povinné podávať osoby registrované pre daň podľa § 7a zákona o DPH
 • Aplikačné problémy v súvislosti s registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH (požadovanie registrácie pre daň podľa § 7a zákona o DPH zo strany odberateľov z IČŠ, svojvoľný prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru z IČŠ na osobu, ktorá je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH)

4) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
60 € s DPH (50 € bez DPH)78 € s DPH (65 € bez DPH)
57 € s DPH (47,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK72 € s DPH (60 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 06.06.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • videozáznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + videozáznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje