Pracovné úrazy a ich trestnoprávne a finančné dopady

Registrácia na školenie

O lektorovi:

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát

Riadiaci advokát v advokátskej kancelárií LUKAJKA & PARTNERS so zameraním na súdne spory, správne konania so štátnymi orgánmi, korporátne právo, pracovné právo, ochrana osobných údajov, BOZP, eCommerce, majetkové právo, trestné právo.

V minulosti pôsobil na Inšpektoráte práce, momentálne sa venuje advokátskej a lektorskej činnosti.

 

Školenie bude zamerané na prepojenie teórie a praxe k problémom:

  • aké finančné nároky z pracovných úrazov plynú t.j. náhrada škody, náhrada nemajetkovej ujmy aj v stovkách tisíc eur; pokuty zo strany inšpektorátov práce; regresné nároky poisťovní.
  • za aké trestné činy sa odsudzuje a aká je trestná sadzba; aký je postup a ako sa vyviňovať.
  • skúsenosti zo zastupovania na súdoch, zo zastupovania riadiacich/vedúcich zamestnancov na úseku BOZP.

    Prihláška na školenie

    Fakturačné údaje