Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry – vybrané problémy

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

Vymedzenie základných pojmov (cestovná kancelária, cestovná agentúra, zákazník, služby cestovného ruchu) z pohľadu zákona o DPH

Miesto dodania služieb cestovného ruchu

Odpočítanie dane pri službách cestovného ruchu

Špecifiká výpočtu koeficientu DPH (§ 50 ZDPH) u platiteľa DPH poskytujúceho služby cestovnej kancelárie

Základ dane pri predaji služieb cestovného ruchu (prirážka cestovnej kancelárie)

Oslobodenie prirážky cestovnej kancelárie od DPH

Vznik daňovej povinnosti pri službách cestovného ruchu

Sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu v mene a na účet inej cestovnej kancelárie

Uvádzanie služieb cestovného ruchu vo výkazoch DPH (daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz)

Povinnosť vedenia záznamov o obstaraných a predaných službách cestovného ruchu

Špecifiká faktúr vyhotovených v súvislosti s dodaním služieb cestovného ruchu

Osobitosti opravy základu dane pri službách cestovného ruchu a jej uvádzanie vo výkazoch DPH

Špecifiká pri oprave základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach za dodané služby cestovného ruchu v zmysle § 25a ZDPH účinného od 01.01.2023

Sledovanie obratu na účely DPH pri službách cestovného ruchu

Vlastná služba poskytnutá cestovnou kanceláriou

Doprava osôb a jej špecifiká z pohľadu zákona o DPH

Sprostredkovanie predaja alebo nákupu letenky v mene a na účet inej osoby

Praktické príklady na rozlíšenie, v akých prípadoch sa uplatní bežný režim DPH a v akých prípadoch sa uplatní osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry v zmysle § 65 zákona o DPH

Praktické rady a tipy ako nebyť cestovnou kanceláriou na účely zákona o DPH a legálne sa vyhnúť uplatňovaniu § 65 zákona o DPH (osobitnej úprave uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúr)

Odpovede na otázky účastníkov

    Prihláška na školenie

    Fakturačné údaje