Občianske združenia – právne, účtovné a daňové aspekty

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

1) Právny základ fungovania občianskeho združenia a čaro občianskeho združenia
 • Stanovy občianskeho združenia
 • Financovanie občianskeho združenia
 • Živnostenské oprávnenie – kedy áno a kedy nie
 • Občianske združenie ako spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Základné chyby v súvislosti so založením a činnosťou občianskeho združenia
 • Čaro občianskeho združenia, jeho výhody a daňovo-optimalizačné prvky
2) Účtovníctvo občianskeho združenia
 • Vedenie účtovníctva v občianskom združení a výber sústavy účtovníctva
 • Vybrané špecifické účtovné prípady účtované v podvojnom účtovníctve týkajúce sa občianskych združení
3) Občianske združenia a daň z príjmov
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
 • Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane
 • Zdaniteľné príjmy občianskeho združenia
 • Hlavná vs. vedľajšia činnosť občianskeho združenia
 • Zisťovanie základu dane z príjmov v občianskom združení
 • Sadzba dane z príjmov
 • Špecifiká pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov
 • Vybrané transakcie z pohľadu dane z príjmov (reklama, reklama na charitatívne účely, sponzoring, predaj majetku, prenájom majetku…)
 • Dobrovoľníci a dobrovoľnícka činnosť pre občianske združenie
4) Občianske združenia a DPH
 • Občianske združenie ako zdaniteľná osoba
 • Povinnosť registrácie občianskeho združenia pre DPH podľa § 7 alebo § 7 a zákona o DPH
 • Povinnosť registrácie občianskeho združenia za platiteľa DPH
 • Sledovanie obratu občianskeho združenia na účely DPH
 • Činnosti občianskeho združenia, ktoré sú oslobodené od DPH a príslušná judikatúra ESD
 • Činnosti občianskeho združenia, ktoré nie sú oslobodené od DPH a príslušná judikatúra ESD
 • Členské príspevky a DPH
 • Koeficient DPH (pomerné odpočítanie dane) v občianskom združení
5) Evidovanie tržieb v hotovosti v občianskom združení
 • Má alebo nemá povinnosť evidovať občianske združenie tržby v hotovosti elektronickou registračnou pokladnicou / e-kasou?
 • Môže občianske združenie evidovať tržby v hotovosti elektronickou registračnou pokladnicou / e-kasou dobrovoľne?

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje