Mzdy pre začiatočníkov: 2-dňové školenie

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH 2-dňového školenia:

Zákonník práce:

 • definícia mzdy,
 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • prekážky v práci a ich platenie,
 • priemerná mzda – výpočet
 • príplatky ku mzde
 • nadčas, práca vo sviatok, sobota, nedeľa, pohotovosť, nočná práca,
 • odstupné a odchodné,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zdravotné poistenie:

 • povinnosti zamestnávateľa,
 • definícia zárobkovej činnosti,
 • registračné povinnosti,
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia,
 • odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných,
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie,
 • sadzby poistného,
 • výpočet poistného,
 • výkazy, úhrada poisteného.

Sociálne poistenie:

 • povinnosti zamestnávateľa,
 • definícia zárobkovej činnosti,
 • registračné povinnosti,
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia,
 • sadzby poistného.

Daň zo mzdy:

 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti,
 • príjmy oslobodené od dane,
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • daňový bonus na deti,
 • výpočet dane,
 • splatnosť dane,
 • mesačný prehľad dane.

O lektorovi:

Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy a odvody

Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej zodpovedá za mzdové účtovníctvo a poradenstvo. Po dobu 20 rokov sa špecializuje na problematiku miezd, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Má bohaté nielen teoretické vedomosti, ale i praktické skúsenosti.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje