Mikrodaňovník v praktických príkladoch

Registrácia na školenie

OBSAH ŠKOLENIA:

1) Mikroúčtovná jednotka
 • vymedzenie mikroúčtovnej jednotky
 • špecifiká účtovania v mikroúčtovnej jednotke
2) Vymedzenie mikrodaňovníka – kto musí / môže / nemôže byť mikrodaňovníkom
 • maximálna výška zdaniteľných príjmov mikrodaňovníka,
 • závislé osoby, kontrolované transakcie a mikrodaňovník,
 • ostatné podmienky
 • mikrodaňovník a platiteľ DPH
 • mikroúčtovná jednotka vs. mikrodaňovník
 • SZČO v postavení mikrodaňovníka
3) Špecifiká zdaňovania u mikrodaňovníka v praktických príkladoch
 • odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam
 • odpis pohľadávok
 • uplatňovanie odpočtu daňovej straty
4) Vybrané problémy aplikačnej praxe
 • získanie, stratenie a znovunadobudnutie statusu mikrodaňovníka v rôznych zdaňovacích obdobiach a s tým spojené praktické problémy
 • voľba spôsobu zdaňovania príjmov u FO
 • ako nebyť mikrodaňovníkom
5) Diskusia

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
 • ONLINE forma: 60 € s DPH (členovia ZÚSK môžu využiť svoju členskú zľavu, t.j. cena školenia 54 € s DPH), zahŕňa:
  • online školenie,
  • študijné materiály na stiahnutie
  • videozáznam, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr,
  • a diskusia – na otázky účastníkov lektor odpovie v závere školenia

Prihláseným účastníkom zašleme informácie na pripojenie sa k online prenosu na e-mail 3 dni pred konaním online seminára.

 • osobná účasť v Bratislave: 69 € s DPH (členovia ZÚSK môžu využiť svoju členskú zľavu, t.j. cena školenia 66 € s DPH), zahŕňa:
  • účasť na školení v hoteli Saffron, Bratislava,
  • písacie potreby,
  • tlačené študijné materiály,
  • občerstvenie a obed.

Registrácia na školenie prebieha v čase 08:30 – 09:00 hod. v hoteli Saffron. Školenie bude prebiehať za dodržania aktuálne platných septembrových protiepidemiologických opatrení so zachovaním R-O-R (rúško, odstupy medzi účastníkmi, dezinfekcia na ruky). V prípade zákazu hromadných podujatí bude fyzická účasť na školení nahradená ONLINE formou.

Tešíme sa na Vás!

  Prihláška na školenie

  Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

  Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

  Fakturačné údaje

  Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.