Likvidácia zameraná na s.r.o. – právne, účtovné a daňové aspekty od 01.10.2020

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH ŠKOLENIA:

Zmeny v obchodnom zákonníku od 01.10.2020, ktoré predlžujú a predražujú proces likvidácie
 • zápis likvidátora do OR SR a moment vstupu spoločnosti do likvidácie
 • povinnosti likvidátora v súvislosti s likvidáciou s. r. o.
 • nové povinnosti likvidátora od 01.10.2020
 • preddavok na odmenu likvidátora
 • skončenie likvidácie a s tým súvisiace povinnosti
 • výmaz spoločnosti z OR SR
 • vzory dokumentov v súvislosti s likvidáciou spoločnosti (oznámenie do Obchodného vestníku, správa likvidátora o priebehu likvidácie, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku)
Daňové aspekty likvidácie spoločnosti
 • zdaňovanie odmeny likvidátora
 • správne určenie zdaňovacieho obdobia
 • lehoty na podanie daňového priznania / daňových priznaní
 • špecifiká zdaňovania spoločnosti v likvidácii (napr. odpočet daňovej straty a pod.)
 • zdaňovanie likvidačného zostatku
 • optimalizačné prvky pri znížení daňového zaťaženia likvidačného zostatku
Účtovné aspekty likvidácie spoločnosti
 • zostavenie účtovnej závierky spoločnosti pred vstupom do likvidácie a špecifiká tejto účtovnej závierky
 • špecifiká účtovania spoločnosti pred vstupom do likvidácie a v likvidácii
 • povinnosť zostavovať priebežné účtovné závierky a ich špecifiká
 • zostavenie účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie
 • účtovanie po skončení likvidácie

  Prihláška na školenie

  Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

  Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

  Fakturačné údaje

  Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.