Lex korona III – so zameraním na nové podmienky a možnosti čerpania príspevkov a vybrané problémy

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH ŠKOLENIA:

Prehľad aktuálnych pandemických príspevkov štátu

 • dotácia na nájomné,
 • prvá pomoc plus – príspevky č. 1, 2, 3A / 3B, 4,
 • príspevky pre podnikateľov v cestovnom ruchu,
 • príspevky pre slobodné povolania ako umelci a pod.
 • podmienky na ich získanie, spôsob ich žiadania, výška

 

Účtovanie pandemických príspevkov štátu

 • účtovanie príspevkov počas účtovného obdobia
 • účtovanie príspevkov na prelome účtovných období
 • zdaňovanie príspevkov Lex korona


Špecifiká dotácie na nájomné

 • dotácia na nájomné a jej účtovanie z pohľadu nájomcu a prenajímateľa
 • oprava základu dane v súvislosti s poskytnutím zľavy z nájmu z pohľadu nájomcu a prenajímateľa
 • DPH a dotácia na nájomné (podlieha DPH tá časť nájmu, na ktoré sa poskytuje dotácia z MH SR?)


Preddavky na daň z príjmov po 02.11.2020

 • určenie výšky preddavkov na daň z príjmov
 • analýza povinnosti doplatiť rozdiel vo výške uhradených preddavkov na daň z príjmov platených v priebehu roku 2020 a výšky preddavkov na daň vyplývajúcich z daňového priznania podaného za rok 2019
 • žiadosť o platenie preddavkov na daň z príjmov inak
 • splatná daň z príjmov a nedostatok peňažných prostriedkov na jej zaplatenie – aké sú možnosti?

 

Špecifické výdavky spojené s obdobím pandémie

 • testovanie zamestnancov na COVID-19,
 • ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a pod.
 • účtovanie a posúdenie daňovej uznateľnosti špecifických nákladov vynaložených počas pandémie

 

Vyhradzujeme si právo zmeniť obsah školenia v závislosti do aktuálnych informácií.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje