Koeficient DPH a pomerné odpočítanie DPH

Registrácia na školenie

OBSAH ŠKOLENIA:

 • Vymedzenie problematiky koeficientu DPH a pomerného odpočítania dane.
 • Určenie, v ktorých prípadoch platiteľ dane musí / nemusí uplatňovať koeficient a pomerné odpočítanie dane.
 • Výpočet koeficientu DPH.
 • Koeficient DPH v prvom roku.
 • Koeficient DPH v ďalších rokoch.
 • Vysporiadanie odpočtu DPH v poslednom zdaňovacom období kalendárneho / hospodárskeho roka.
 • Princíp uplatňovania odpočtu DPH z prijatých plnení u platiteľa DPH z koeficientom.
 • Rozdiel medzi postupom podľa § 49 ods. 5 a § 50 zákona o DPH, ktoré sa v praxi často označujú ako „pomerné odpočítanie dane“.
 • Koeficient DPH a nehnuteľnosti .
 • Medziročná zmena koeficientu a vplyv na odpočítanú DPH pri investičnom majetku (hnuteľný / nehnuteľný majetok).
 • Uvádzanie prijatých a poskytnutých plnení do výkazov DPH (daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH) v praktických príkladoch.
 • Ako sa legálne vyhnúť koeficientu DPH.
 • Praktické príklady.
 • Diskusia formou otázok od účastníkov kladených cez mail počas online školenia.

  Prihláška na školenie

  Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

  Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

  Fakturačné údaje

  Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.