Koeficient DPH a pomerné odpočítanie DPH

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH ŠKOLENIA:

 • Vymedzenie problematiky koeficientu DPH a pomerného odpočítania dane.
 • Určenie, v ktorých prípadoch platiteľ dane musí / nemusí uplatňovať koeficient a pomerné odpočítanie dane.
 • Výpočet koeficientu DPH.
 • Koeficient DPH v prvom roku.
 • Koeficient DPH v ďalších rokoch.
 • Vysporiadanie odpočtu DPH v poslednom zdaňovacom období kalendárneho / hospodárskeho roka.
 • Princíp uplatňovania odpočtu DPH z prijatých plnení u platiteľa DPH z koeficientom.
 • Rozdiel medzi postupom podľa § 49 ods. 5 a § 50 zákona o DPH, ktoré sa v praxi často označujú ako „pomerné odpočítanie dane“.
 • Koeficient DPH a nehnuteľnosti .
 • Medziročná zmena koeficientu a vplyv na odpočítanú DPH pri investičnom majetku (hnuteľný / nehnuteľný majetok).
 • Uvádzanie prijatých a poskytnutých plnení do výkazov DPH (daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH) v praktických príkladoch.
 • Ako sa legálne vyhnúť koeficientu DPH.
 • Praktické príklady.
 • Diskusia formou otázok od účastníkov kladených cez mail počas online školenia.

  Prihláška na školenie

  Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia: Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

  Fakturačné údaje