Jednoosobové a malé s.r.o. – účtovné a daňové problémy z praxe

Registrácia na školenie

Pokladnica v s.r.o. – večný problém
 • ako vyriešiť chýbajúce peniaze v pokladnici s.r.o.
 • ako riešiť vysoký stav v pokladnici
 • ako riešiť výbery spoločníka počas roka a ich účtovanie
 • vklady a „dotácie“ (pôžičky) spoločníka vlastnej s.r.o.
O aké náklady by ste nemali v s.r.o. prísť
 • automobil a iné dopravné prostriedky
 • pracovné cesty spoločníka/konateľa s.r.o. (trvalé bydlisko, miesto výkonu práce, sídlo spoločnosti, virtuálne sídlo…)
 • sú príležitostné príjmy „mŕtve“ alebo čím sa dajú nahradiť
 • kúpno-predajné zmluvy
 • bezriziková uznateľnosť nákladov
 • iný uhol pohľadu
Vzájomné transakcie medzi s.r.o. a spoločníkom / konateľom

 • kedy Vám hrozí transferové oceňovanie a ako sa s ním vysporiadať po zmene Usmernenia MF SR z konca roka 2018?
 • obchody medzi SZČO a s.r.o, v ktorej je táto SZČO spoločníkom a iné kombinácie medzi SZČO a „jeho“ s.r.o.
 • jednoosobová s.r.o. a čierna práca?
 • súkromné použitie / potreba u spoločníka / konateľa
 • podiely na zisku a „nevyberanie“ si podielu na zisku, preddavky na podiely na zisku, zápočet podielov na zisku
 • prechod SZČO na s.r.o. v skratke – námety a odporúčania
Zmluvné vzťahy s.r.o. s inými SZČO

 • Pracovné oblečenie pre živnostníkov, ktorí vykonávajú práce pre s.r.o.?
 • Nesprávne uzatvorené zmluvy so SZČO
Sledovanie vlastného imania a možné riziká z „nezdravých“ čisiel

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje