Jarná škola praktického účtovníka, 3-dňová konferencia, hotel Chopok****, Jasná

Registrácia na školenie

Lektori

Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty.

Špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov, svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a daňovému poradenstvu.

 

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo.

Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor od roku 2008 a autor odborných článkov a publikácií. Venuje sa i spracovaniu účtovníctva, daňovému poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností.

 

Ing. Peter Furmaník

Fanúšik podnikania a priaznivec motivačného podnikateľského prostredia. Autor portálu www.ludskourecou.sk a danovepriznaniedph.sk, bloger, poradca a lektor.

 

 

Termín a miesto

10.06. – 12.06.2019; hotel CHOPOK****, Jasná

 

 

Účastnícky poplatok

Na konferencii sa možno zúčastniť na všetkých 3 dňoch alebo vybraných dňoch / s ubytovaním alebo bez ubytovania.

Varianta 1: účasť na konferencii + ubytovanie v hoteli Chopok:

účasť na 3 dňoch konferencie:

 • 300 Eur s DPH (250 Eur bez DPH)
 • 270 € s DPH (225 € bez DPH) – pre členov Združenia účtovníkov Slovenska (bez obmedzenia času, do vypredania vstupeniek)

 

Na konferenciu sa treba prihlásiť vopred prostredníctvom registračného formuláru (viď nižšie); ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku. Pre účastníkov konferencie je v hoteli dohodnutá zvýhodnená cena pobytu (Váš zľavový kód na uplatnenie zľavy na ubytovanie Vám zašleme na e-mail; následne si ubytovanie rezervujete priamo v hoteli CHOPOK s použitím svojho zľavového kupónu). Prihlášku na konferenciu a následnú rezerváciu izby odporúčame zaslať v dostatočnom predstihu, nakoľko počet miest na konferencii a počet izieb je limitovaný!

+ ubytovanie v hoteli CHOPOK**** (Jasná) na 2 noci (10.6. – 12.6.):

 • pri obsadení izby 2 účastníkmi = 182,80 € s DPH / osoba (t.j. 365,60 € s DPH pre 2 osoby)
 • pri obsadení izby 1 osobou = 271,60 € s DPH (TIP pre účastníkov, ktorí sa zúčastňujú sami na konferencii: počas konferencie sa možno ubytovať so sprievodnou osobou -napr. manželom, partnerom…- ktorá môže rovnako využiť ubytovanie so zľavou v termíne konferencie. Táto osoba sa nezúčastňuje na konferencii, ale má zabezpečený pobyt, stravu a wellness služby v hoteli. Cena pobytu pre 2 osoby je 365,60 €).

alebo ubytovanie v hoteli CHOPOK**** (Jasná) na 3 noci (t.j. od nedele 09.06. – 12.6.):

 • pri obsadení izby 2 účastníkmi = 253,20 € s DPH / osoba (t.j. 506,40 € s DPH pre 2 osoby)
 • pri obsadení izby 1 osobou = 386,40 € s DPH (TIP pre účastníkov, ktorí sa zúčastňujú sami na konferencii: počas konferencie sa možno ubytovať so sprievodnou osobou -napr. manželom, partnerom…- ktorá môže rovnako využiť ubytovanie so zľavou v termíne konferencie. Táto osoba sa nezúčastňuje na konferencii, ale má zabezpečený pobyt, stravu a wellness služby v hoteli. Cena pobytu pre 2 osoby je 506,40 €).

 

V cene konferencie + pobytu má účastník zahrnuté:

 • účasť na 3 dňoch konferencie
 • občerstvenie počas konferencie
 • rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe + písacie potreby
 • ubytovanie na 2-3 noci
 • plná penzia: raňajky, 3-chodový obed, 5-chodová večera
 • wellness a saunový svet
 • fitness
 • parkovanie

Vzorový príklad výpočtu ceny:

Napr. 2 kolegyne sa majú záujem zúčastniť konferencie + chcú byť ubytované na 2 noci:

 • Cena konferenčných služieb a stravy: 2 osoby * 270 € bez DPH = 540 € s DPH (450 € bez DPH) za 2 osoby.
 • Cena ubytovania s plnou penziou: 2 osoby * 182,80 € = 365,60 € s DPH za 2 osoby

 Prečo je potrebné fakturovať účastnícky poplatok na konferenciu a ubytovanie zvlášť?

Faktúru za účastnícky poplatok na konferenciu obdržíte od spoločnosti ProFuturion accounting
s.r.o. Záujemcovia o ubytovanie obdržia aj faktúru z hotela za ubytovacie služby. Tento postup
je potrebný z dôvodu, aby sa neuplatňoval osobitný režim pre cestovné kancelárie v zmysle § 65
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
01.01.2018, pri ktorom by Vám nebol umožnený odpočet DPH.


Varianta 2: účasť na konferencii bez ubytovania v hoteli:

Konferencie sa môžete zúčastniť aj bez ubytovania v hoteli, t.j. dochádzať do hotela alebo prísť na 1 vybraný deň. Účastnícky poplatok za konferenciu bez rezervácie izby v hoteli:

účasť na konferencii bez ubytovania:

 • účasť na 1 dni konferencie – 118,80 € s DPH (99 € bez DPH)
 • účasť na 3 dňoch konferencie bez ubytovania – 330 € s DPH (275 € bez DPH)

V prípade záujmu len o účasť na konferencii (bez ubytovania) kontaktujte nás, prosím, na: vzdelavanie@profuturion.sk (s informáciou, na ktorých školiacich dňoch konferencie sa budete chcieť zúčastniť). Ďakujeme Vám a tešíme sa na stretnutie.


Obsahová náplň konferencie:

I. deň (Ozimý&Tužinský) = 09:30 – 15:30 h

Nehnuteľný a hnuteľný majetok v praktických príkladoch od 01.01.2019

 • režimy DPH pri predaji nehnuteľností,
 • režimy DPH pri prenájme nehnuteľností,
 • ubytovacie služby od 01.01.2019,
 • pomerné odpočítanie DPH,
 • zmena účelu použitia majetku,
 • zmena rozsahu použitia majetku a zmeny pri hnuteľnom majetku (napr. autá) od 01.01.2019,
 • bezodplatné dodanie služby v súvislosti s poskytnutím hnuteľného majetku na iný účel ako podnikanie,
 • odlišnosti legislatívy platnej do 31.12.2018 a po 01.01.2019,
 • problémy v praxi,
 • bezodplatné dodanie tovaru, súčasti tovaru,
 • finančný prenájom a DPH,
 • osobitné povinnosti pri predaji, krádeži a likvidácii majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH.

Vybrané ďalšie najdôležitejšie zmeny platné od 01.01.2019

 • zmena v definícií obratu pre účely DPH, najčastejšie chyby a príklady,
 • zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti,
 • zmeny v oblasti fakturácie,
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Poukazy

 • jednoúčelové a viacúčelové poukazy,
 • princípy DPH uplatňované pri poukazoch na predaj služieb a tovaru,
 • poukazy z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov.
 • poukazy a ERP.
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Oprava základu dane a úprava odpočítanej dane v praktických príkladoch

 • Oprava základu dane
 • Úprava odpočítanej dane
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku

Dodanie tovarov a služieb v praktických príkladoch a najčastejšie chyby v praxi.

II. deň (Furmaník & Tužinský) = 09:00 – 15:30 h

Praktické odporúčania pre fyzické osoby

 • Nehnuteľnosti
 • Zmena právnej formy FO
 • Výhodnosť jednotlivých foriem podnikania a režimov zdaňovania

Praktické odporúčania pre právnické osoby

 • Zamestnanci vs. živnostníci
 • Najčastejšie problémy v súvislosti so zamestnancami z účtovného a daňového hľadiska
 • Spoločníci / konatelia
 • Osobitosti jednoosobových a menších spoločností
 • Transferová dokumentácia od 01.01.2019

Vybrané problémy

 • Prehľad platobných brány pre e-shopy či akýkoľvek internetový predaj (objednávka a zálohová faktúra, platba na dobierku, PayPal, Braintree, TrustPay, GoPay, Besteron) + tipy na ich účtovanie
 • Fakturácia pri webovom predaji – napr. objednávka vs. faktúra k prijatej platbe vs vyúčtovacia faktúra, časové rozlíšenie pri predplatnom a pod. nielen z pohľadu predávajúceho
 • Nákupy v zahraničí a vrátenie DPH
 • Chyby pri určovaní obratu na účely DPH po 01.01.2019
 • Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a ZDPH a všetko čo s tým v súvisí v kocke.

III. deň (Tužinský) = 09:00 – 15:00 h

Chyby pri účtovaní hotovostného / bezhotovostného styku

 • Chyby pri účtovaní na bankovom / kontokorentnom účte
 • Platobné karty a najčastejšie chyby pri účtovaní platobnými kartami
 • Chýbajúce doklady a spôsob ich „nahradenia“
 • Neprípustné transakcie s hotovosťou a hotovostné limity / obmedzenia

Správne uplatňovanie prepočtu cudzej meny a kurzové rozdiely

 • Prevody medzi účtami, výber a vklady hotovosti a účet 261 – Peniaze na ceste
 • Platby platobnými kartami v cudzej mene
 • Platby v cudzej mene v hotovosti, ak účtovná jednotka nemá valutovú pokladnicu
 • Zahraničné pracovné cesty a prepočet cudzej meny
 • Preddavky a cudzia mena
 • Správne uplatňovanie kurzov z pohľadu DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní dlhodobého majetku

 • Určenie dátumu zaradenia majetku do používania
 • Určenie dátumu vyradenia majetku do používania
 • Zložky obstarávacej ceny a najčastejšie chyby
 • Oceňovanie majetku (účtovné vs. daňové)
 • Technické zhodnotenie majetku vs. opravy majetku
 • Príslušenstvo k majetku
 • Úpravy ocenenia majetku
 • Majetok a DPH – aké najčastejšie chyby robia podnikatelia
 • Súčasti majetku a DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok, opravných položiek a rezerv

 • Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok
 • Správne zúčtovanie opravných položiek
 • Správne zúčtovanie rezerv

Najčastejšie chyby pri účtovaní zásob

 • Oceňovanie zásob
 • Skladová evidencia
 • Účtovanie zliav z nakúpených zásob
 • Zásoby a DPH

Náklady a výnosy

 • Sporné účty v praxi
 • Nesprávne účtovanie na účtoch nákladov
 • Nesprávne účtovanie na účtoch výnosov

Technika vedenia účtovníctva

 • Analytické účty
 • Podsúvahové účty
 • Náležitosti účtovného dokladu
 • Súhrnné doklady z pohľadu účtovného a z pohľadu DPH
 • Archivácia dokladov

DPH

 • Nesprávne určenie vzniku daňovej povinnosti
 • Správne určenie základu dane
 • Správne určenie režimu DPH

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Ďakujeme Vám!

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje