DPH v praktických príkladoch so zameraním na zmeny od 1.1.2019

Registrácia na školenie

Obsah školenia:

Nehnuteľný a hnuteľný majetok v praktických príkladoch od 01.01.2019

 • režimy DPH pri predaji nehnuteľností,
 • režimy DPH pri prenájme nehnuteľností,
 • ubytovacie služby od 01.01.2019,
 • pomerné odpočítanie DPH,
 • zmena účelu použitia majetku,
 • zmena rozsahu použitia majetku a zmeny pri hnuteľnom majetku (napr. autá) od 01.01.2019,
 • bezodplatné dodanie služby v súvislosti s poskytnutím hnuteľného majetku na iný účel ako podnikanie,
 • odlišnosti legislatívy platnej do 31.12.2018 a po 01.01.2019,
 • problémy v praxi,
 • bezodplatné dodanie tovaru, súčasti tovaru,
 • finančný prenájom a DPH,
 • osobitné povinnosti pri predaji, krádeži a likvidácii majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH.

Vybrané ďalšie najdôležitejšie zmeny platné od 01.01.2019

 • zmena v definícií obratu pre účely DPH, najčastejšie chyby a príklady,
 • zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti,
 • zmeny v oblasti fakturácie,
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Poukazy

 • jednoúčelové a viacúčelové poukazy,
 • princípy DPH uplatňované pri poukazoch na predaj služieb a tovaru,
 • poukazy z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov.
 • poukazy a ERP.
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Oprava základu dane a úprava odpočítanej dane v praktických príkladoch

 • Oprava základu dane
 • Úprava odpočítanej dane
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku

Dodanie tovarov a služieb v praktických príkladoch a najčastejšie chyby v praxi.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje