Daňové priznanie FO (typ B) – zdaňovanie príjmov fyzických osôb

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

Kategorizácia príjmov FO (§ 5 – 8 ZDP) a praktické príklady

Základ dane FO a možnosti pri jeho výpočte (voľba formy uplatňovania výdavkov pri príjmoch podľa § 6 ZDP)

Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus

Odpočet daňovej straty

Uplatňovanie princípov zamedzenia dvojitého zdanenia

Vybrané tipy na vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov FO

Kedy podať / nepodať daňové priznanie

    Prihláška na školenie

    Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia: Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

    Fakturačné údaje