Daňové priznanie FO (typ B) – zdaňovanie príjmov fyzických osôb

Registrácia na školenie

OBSAH školenia:

Kategorizácia príjmov FO (§ 5 – 8 ZDP) a praktické príklady

Základ dane FO a možnosti pri jeho výpočte (voľba formy uplatňovania výdavkov pri príjmoch podľa § 6 ZDP)

Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus

Odpočet daňovej straty

Uplatňovanie princípov zamedzenia dvojitého zdanenia

Vybrané tipy na vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov FO

Kedy podať / nepodať daňové priznanie

Prihláška na školenie

Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

Fakturačné údaje

Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.