Daňové priznanie k DzP FO za rok 2022 (2-dňové komplexné školenie)

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH 2-dňového školenia:

 • Kategorizácia príjmov FO (§ 5 – 8 ZDP) a praktické príklady
 • Daňové výdavky, ktoré je možné uplatniť v prípade vybraných zdaniteľných príjmov
 • Základ dane FO, možnosti pri jeho výpočte a voľba formy uplatňovania výdavkov pri príjmoch podľa § 6 ZDP
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy od dane oslobodené
 • Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus
 • Odpočet daňovej straty
 • Uplatňovanie princípov zamedzenia dvojitého zdanenia a určenie rozsahu daňovej povinnosti
  • Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2022 a ďalšie dôležité skutočnosti
  • Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Vybrané tipy na vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Kedy podať / nepodať daňové priznanie
 • Vybrané tipy na legálnu daňovú optimalizáciu
 • Upozornenie na daňové úniky FO a možnosti ich odhaľovania zo strany FR SR
 • Diskusia

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje