Daňové priznanie k DzP FO za rok 2023 (2-dňové komplexné školenie)


date-icon01.02.2024 - 02.02.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

Videoškolenie

Nestihli ste školenie v termíne? Zo školenia je dostupný k zakúpeniu videozáznam.

Videoškolenia

O školení

Pozývame Vás na pripravované 2-dňové školenie k problematike daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. Téma bude preberaná vzhľadom na väčší časový priestor podrobnejšie, s väčším počtom príkladov z praxe.

Obsahom školenia budú napríklad: kategorizácia príjmov, základ dane, NČZD, uplatnenie daňového bonusu, odpočet daňovej straty i uplatňovanie princípov zamedzenia dvojitého zdanenia a určenie rozsahu daňovej povinnosti. Lektor upozorní i na daňové úniky FO a možnosti ich odhaľovania zo strany FR SR, vybrané tipy na vyplňovanie daňového priznania, ale aj tipy na legálnu daňovú optimalizáciu.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

01.02. - 02.02.2024 ONLINE (09:00 - 15:30 hod.) Vypredané
01.02. - 02.02.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 15:30 hod.) Vypredané

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

01.02.2024 - 1. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Coffee break

timer-icon14:00 - 15:30 III. blok prednášky s diskusiou

02.02.2024 - 2. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Coffee break

timer-icon14:00 - 15:30 III. blok prednášky s diskusiou

1) Kategorizácia príjmov FO (§ 5 – 8 ZDP) a praktické príklady

2) Daňové výdavky, ktoré je možné uplatniť v prípade vybraných zdaniteľných príjmov

3) Základ dane FO, možnosti pri jeho výpočte a voľba formy uplatňovania výdavkov pri príjmoch podľa § 6 ZDP

4) Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy od dane oslobodené

5) Nezdaniteľné časti základu dane

6) Uplatnenie daňového bonusu a prvé zohľadnenie základu dane / čiastkového základu dane druhej oprávnenej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2023

7) Špecifické uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky v zdaňovacom období roku 2023 (základné pravidlá vs. pravidlá vyplývajúce z prechodných ustanovení ZDP)

8) Odpočet daňovej straty

9) Uplatňovanie princípov zamedzenia dvojitého zdanenia a určenie rozsahu daňovej povinnosti

 • Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2022 a ďalšie dôležité skutočnosti
 • Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov FO

10) Vybrané tipy na vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov FO

11) Kedy podať / nepodať daňové priznanie

12) Vybrané tipy na legálnu daňovú optimalizáciu

13) Upozornenie na daňové úniky FO a možnosti ich odhaľovania zo strany FR SR

14) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
120 € s DPH (100 € bez DPH)168 € s DPH (140 € bez DPH)
112 € s DPH (93,33 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK160 € s DPH (133,33 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie v dňoch 01.02. - 02.02.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje