Daňový a právny mix: 2-dňové školenie

Registrácia na školenie

PROGRAM 2-DŇOVEJ KONFERENCIE

Formy odmeňovania, nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie od 01.01.2020

 • daňové zaťaženie jednotlivých foriem odmeňovania (zamestnanec, SZČO, s.r.o., kombinácia, krížová fakturácia),
 • zamestnávanie rodinných príslušníkov v SZČO / s.r.o. s jediným spoločníkom od 01.01.2020 (výhody / nevýhody vrátane daňových aspektov),
 • výber správneho zmluvného vzťahu – pracovný pomer/dohoda/ zmluva so SZČO?
 • najčastejšie absentujúce náležitosti zmlúv,
 • obhájiteľnosť využívania prác / subdodávok živnostníkmi vs. nelegálne zamestnávanie,
 • špecifiká v odmeňovaní konateľov / spoločníkov z právneho, účtovného a daňového hľadiska,
 • odmeňovanie zamestnancov v pracovnom pomere a v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd,
 • kedy použiť pracovnú zmluvu/ občiansku zmluvu/obchodnú zmluvu,
 • skúsenosti z kontrol realizovaných Inšpektorátom práce,
 • zameranie kontrol inšpektorátov práce ohľadom mzdy a personalistiky pre rok 2020
 • zmeny v BOZP a vybrané legislatívne zmeny účinné v priebehu roku 2020

Najčastejšie chyby pri zamestnávaní zamestnancov

 • chyby pri uzatváraní pracovného pomeru a v pracovných zmluvách,
 • chyby pri ukončovaní pracovného pomeru,
 • hrubé porušenie pracovnej disciplíny a okamžitá výpoveď,
 • ako správne skončiť pracovný pomer bez prehry v súdnom spore a zbytočných finančných výdavkov,
 • chronické chyby zamestnávateľov (stravné, cestovné náhrady, mzdové nároky, diskriminácia, pracovné odevy, lekárske prehliadky, BOZP, vzdanie sa práv zo strany zamestnancov…) z právneho, účtovného a daňového hľadiska,
 • ako vymôcť škodu spôsobenú zamestnancom?
 • GDPR minimum pre účtovníctvo a personalistiku

Benefity poskytované zamestnancom z právneho, účtovného a daňového hľadiska

 • kedy je benefit nárokovateľnou zložkou mzdy z právneho hľadiska?
 • ako spraviť z nárokovateľného benefitu nenárokovateľný benefit?
 • benefity oslobodené od dane,
 • zdaňované benefity,
 • formy zdaňovania zamestnaneckých benefitov z pohľadu dane z príjmov a špecifiká DPH (so zameraním najmä na automobily),
 • legálne možnosti vyplývajúce zo zákona (rozšírenie okruhu osôb, ktorým je možné poskytnúť stravovanie, poskytovanie stravného vo vyššej sume akú ustanovuje zákon, paušalizácia cestovných náhrad, paušalizácia ošatného)…

Vybrané najdôležitejšie schválené a navrhované legislatívne zmeny (dane, účtovníctvo, pracovné právo)


Lektorská dvojica:

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo.

Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor od roku 2008 a autor odborných článkov a publikácií. Venuje sa i spracovaniu účtovníctva, daňovému poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností.

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát

Riadiaci advokát v advokátskej kancelárií LUKAJKA & PARTNERS so zameraním na súdne spory, správne konania so štátnymi orgánmi, korporátne právo, pracovné právo, ochrana osobných údajov, BOZP, eCommerce, majetkové právo, trestné právo.

V minulosti pôsobil na Inšpektoráte práce, momentálne sa venuje advokátskej a lektorskej činnosti.Účastnícky poplatok:

Cena 2-dňovej konferencie:

 • 210 € s DPH (175 € bez DPH)
 • 174 € s DPH (145 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov ZÚSK – Združenia účtovníkov Slovenska

Cena zahŕňa: účasť na 2-dňovej konferencii, 2x obed v hotelovej reštaurácií, študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie.

Konferencie sa možno zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli ŠPORT***. Účastník konferencie (príp. rodinný príslušník, ktorý bude s Vami v izbe ubytovaný) majú na ubytovanie dohodnutú zvýhodnenú cenu ubytovania.

Cena ubytovania s polpenziou (raňajky a večere) v hoteli ŠPORT*** Donovaly počas konferencie:

Počet nocí 2-lôžková / 3- lôžková / 4-lôžková izba Chcem byť ubytovaný sám na izbe
Ubytovanie 1 noc (05.10.-06.10.2020) 66 € s DPH/ osoba 81 € s DPH/ osoba
Ubytovanie 2 noci (04.10.-06.10.2020) 127 € s DPH/ osoba 142 € s DPH/ osoba


Ďalšie informácie:

1) Časový harmonogram prednášok:

 • 05.10.2020: 09:30 – 16:00 hod.
 • 06.10.2020: 09:00 – 15:30 hod.

2) Čo je zahrnuté v cene ubytovania:

 • ubytovanie v hoteli Šport*** Donovaly (podľa zvoleného počtu nocí);
 • miestny poplatok;
 • raňajky a večere;
 • neobmedzený vstup do wellness sveta s bazénom, saunami, vírivkou, fitness centrom a oddychovou časťou.

3) Rezervácia:

 • Na konferenciu sa prosím, prihlásite vyplnením prihlášky (viď nižšie).
 • V prípade záujmu aj o ubytovanie počas konferencie, ubytovanie pre Vás zabezpečíme. Ak si prosíte rezervovať ubytovanie, do POZNÁMKY prosím, uveďte:
  • počet nocí (1 noc: 05.10. – 06.10.) alebo príchod od nedele, t.j. deň pred konferenciou (2 noci: 04.10.-06.10.2020);
  • počet osôb na izbe (chcem byť sám na izbe, chceme byť 2 / 3 / 4 osoby na izbe) + mená ubytovaných hostí.
  • Na e-mail Vám prídu pokyny k úhrade účastníckeho poplatku (bankovým prevodom). Kto bude mať záujem aj o ubytovanie, izbu pre Vás podľa zadaných kritérií zarezervujeme, potvrdíme Vám rezerváciu a ubytovanie s polpenziou si uhradíte priamo na mieste na recepcii (v hotovosti / kartou). Zároveň Vás žiadame, aby ste nás v prípade nemožnosti nastúpiť na pobyt informovali aspoň 5 dní pred nástupom pre stornovanie rezervácie Vášho ubytovania.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje