Daňové výdavky podnikateľa v praxi zamerané na právnické osoby


date-icon26.01.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

Videoškolenie

Nestihli ste školenie v termíne? Zo školenia je dostupný k zakúpeniu videozáznam.

Videoškolenia

O školení

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom návod na posudzovanie daňovej uznateľnosti nákladov, sumarizáciu podmienok a predpokladov na daňovú uznateľnosť nákladov a argumentačné minimum nevyhnutné na daňovú uznateľnosť nákladu v prípade daňovej kontroly.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

26.01.2024 ONLINE (09:00 - 15:30 hod.) Vypredané
26.01.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 15:30 hod.) Vypredané

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Coffee break

timer-icon14:00 - 15:30 III. blok prednášky s diskusiou

1) Základné predpoklady daňovej uznateľnosti nákladu

 • vymedzenie daňového výdavku (nákladu) a zákonné požiadavky na daňovú uznateľnosť nákladu
 • limitované daňové výdavky (náklady) a daňové výdavky (náklady) uznané až po zaplatení
 • paušalizácia nákladov a s tým súvisiace problémy
 • dôkazného bremena v súvislosti s daňovou uznateľnosťou nákladov

2) Podmienky, predpoklady a pravidlá daňovej uznateľnosti nákladov

 • zásoby (materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby) - spotreba / predaj / likvidácia / prirodzené úbytky
 • reklamné predmety a obchodné vzorky
 • spotreba energie
 • opravy a udržiavanie
 • cestovné
 • náklady na reprezentáciu a vzťah k daňovej uznateľnosti
 • ostatné služby (poradenstvo, sprostredkovanie, reklama, subdodávky...)
 • mzdové náklady, odmeny, zamestnanecké výhry, peňažné a nepeňažné benefity
 • dane (daň z príjmov, DPH, DzMV, daň platená za iného daňovníka, doruby daní) - sumarizácia, v akých prípadoch sú / nie sú dane účtované do nákladov daňovo uznaným výdavkom
 • odpisy majetku a zostatková cena dlhodobého majetku
 • pokuty, penále a úroky z omeškania
 • opravné položky, odpis / postúpenie pohľadávky
 • manká a škody

3) Špecifické náklady z pohľadu ich daňovej uznateľnosti

 • pozemky
 • rekultivácia pozemkov
 • vyvolané investície
 • byty, apartmány a rodinné domy

4) Diskusia

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
72 € s DPH (60 € bez DPH)90 € s DPH (75 € bez DPH)
69 € s DPH (57,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK87 € s DPH (72,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 26.01.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje