Daňové tipy Martina Tužinského

Registrácia na školenie

OBSAH ŠKOLENIA

Plánovanie výnosov / príjmov a výber formy zdaňovania

 • FO (SZČO) vs. PO (s.r.o.)
 • Využitie zníženej sadzby dane z príjmov (15 %) platnej od 01.01.2020
 • Kombinácia foriem zdaňovania
 • Osobitné postavenie autorov / umelcov
 • Obrat na účely DPH
 • Oneskorená registrácia na DPH
 • Prerušenie / ukončenie podnikania FO

Prevod majetku medzi FO a PO

 • Odplatný prevod individuálneho majetku (predaj, vklad do ZI, vklad do kapitálových fondov; výhody / nevýhody)
 • Bezodplatný prevod majetku (výhody / nevýhody)
 • Predaj podniku / časti podniku (výhody / nevýhody)
 • Zmluva o výpožičke a možnosti je využitia po 01.01.2020 (výhody / nevýhody) a optimalizácia

Nehnuteľnosti

 • Prenájom (minimalizácia daňového zaťaženia, uplatňovanie výdavkov, problematika DPH)
 • Predaj (určenie vstupnej ceny, uplatňovanie výdavkov a minimalizácia daňového zaťaženia)
 • Špecifiká (rozostavaná nehnuteľnosť, problematika DPH a vymedzenie zdaniteľnej osoby)

Obchodné podiely

 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu
 • Princíp „jedného“ obchodného podielu pri predaji
 • Určenie základu dane pri predaji obchodného podielu
 • Určenie vstupnej ceny obchodného podielu a minimalizácia daňového zaťaženia cez predaj obchodného podielu

Likvidačný zostatok a jeho zdaňovanie

 • Peňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Nepeňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Minimalizácia daňového zaťaženia pri likvidácii spoločnosti a výplate likvidačného zostatku

V skratke na záver

 • Zostatky v pokladnici (večný problém PO)
 • Darovanie zisku
 • Odmeňovanie konateľa a rodinných príslušníkov

 

 

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje