Daňová optimalizácia v roku 2022

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

17.10.2022 (Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca)

Krátky úvod do daňovej optimalizácie

Porovnanie daňovo – odvodového zaťaženia

 • Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO
 • Daňovo odvodové zaťaženie v s.r.o.
 • Rôzne modelové situácie a praktické príklady porovnania daňovo-odvodového zaťaženia SZČO a s.r.o.
 • Odmena konateľa ako nástroj daňovo – odvodovej optimalizácie a čo „hrozí“ od 01.01.2023
 • Jednorazová / nepravidelná odmena konateľa ako nástroj daňovo – odvodovej optimalizácie

Ako to nerobiť, resp. kedy ide o daňový únik a nie daňovú optimalizáciu

 • Špecifiká jednoosobových s.r.o.
 • Fakturácia SZČO do vlastnej s.r.o.
 • Transakcie medzi závislými osobami
 • Krátenie tržieb a nepriznanie / zatajovanie príjmov
 • Fiktívne náklady
 • Zastreté právne úkony
 • Zahraničné entity a nástroje proti erózii daňového základu v zákon o dani z príjmov

Vybrané tipy a triky legálnej daňovej optimalizácie

 • Kombinácia foriem zdaňovania
 • Osobitné postavenie autorov / umelcov
 • Zamestnanecké súťaže
 • Stravné lístky a príspevky na stravovanie vo všeobecnosti ako nástroj na daňovo-odvodovú optimalizáciu nákladov
 • Ďalšie zamestnanecké benefity, ktoré sa zamestnancom nezdaňujú a nepodliehajú odvodom do poisťovní
 • Občianske združenia
 • Ďalšie drobnosti

Obchodné podiely

 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu
 • Princíp „jedného“ obchodného podielu pri predaji
 • Určenie základu dane pri predaji obchodného podielu
 • Určenie vstupnej ceny obchodného podielu a minimalizácia daňového zaťaženia cez predaj obchodného podielu

Podiely na zisku, rozdelenie zákonného rezervného fondu, zníženie základného imania a likvidačný zostatok a jeho zdaňovanie

 • Zdaňovanie príjmov z rozdelenia zisku
 • Zdaňovanie príjmov z prerozdelenia zákonného rezervného fondu
 • Proces zníženia základného imania a zdaňovanie príjmov zo zníženia základného imania
 • Peňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Nepeňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Minimalizácia daňového zaťaženia pri likvidácii spoločnosti a výplate likvidačného zostatku

Ostatné kapitálové fondy

 • Tvorba kapitálových fondov a na čo si dať pozor
 • Najčastejšie chyby pri tvorbe kapitálových fondov
 • Zdaňovanie príjmov plynúcich z prerozdelenia kapitálových fondov

18.10.2022 (Ing.Vladimír Ozimý, daňový poradca)

 
Komplexný daňový pohľad na neziskové organizácie

 • Kto je neziskovou organizáciou
 • Neziskové organizácie z pohľadu dane z príjmov a potenciálna daňová optimalizácia
 • Neziskové organizácie z pohľadu DPH a možnosť daňovej úspory na DPH

Reklamné výdavky a ich zložitá obhájiteľnosť pri daňovej kontrole

 • Prečo je reklama vnímaná ako zložitý daňový výdavok
 • Preukázateľnosť nákladov na reklamu ako daňovo uznaných výdavkov
 • Rôzne formy reklamy
 • Sponzorstvo vs. reklama

Spoločník a konateľ na pracovnej ceste a daňové aspekty výdavkov spojených s pracovnou cestou

 • Definícia zamestnanca na účely zákona o cestovných náhrad a na účely zákona o dani z príjmov
 • Vymedzenie pracovnej cesty
 • Aké náklady (výdavky) je možné uznať ako daňové v súvislosti s pracovnými cestami spoločníka / konateľa
 • Pracovné cesty spoločníka / konateľa z pohľadu DPH

Daňová optimalizácia na úrovni DPH

 • Rozdelenie činností z pohľadu DPH (napr. prenájom bytov / apartmánov v bytovom dome cez samostatnú entitu s cieľom vyhnúť sa koeficientu DPH)
 • Optimalizácia daňového zaťaženia z pohľadu DPH pri predaji nehnuteľností (§ 38 ZDPH – oslobodenie od DPH vs. prenos daňovej povinnosti alebo predaj v bežnom režime DPH)
 • Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH ako daňovo – optimalizačný nástroj (napr. v prípade poskytovania služieb do IČŠ / tretích krajín, pri stavebných prácach, pri nadobúdaní tovaru z IČŠ, kde je vyššia sadzba DPH ako je napr. Maďarsko so sadzbou DPH 27 %)
 • Prevádzkareň z pohľadu DPH a stála prevádzkareň z pohľadu dane z príjmov (rozdiely a výhody / nevýhody)
 • Predaj podniku / časti podniku z pohľadu DPH a dane z príjmov (výhody / nevýhody) vs. individuálny predaj majetku


Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie v dňoch 17.10-18.10.2022 (pondelok – utorok),
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektorov priamo počas online školenia.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. Prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školeniach v Bratislave (Hotel Saffron****),
 • občerstvenie,
 • obed,
 • tlačené študijné materiály.

Organizačné pokyny:

Parkovanie: V prípade záujmu o parkovanie na hotelovom parkovisku, použite prosím vjazd z ulice Školská č. 5 (prejazd cez rampu). Účastníci školenia parkujú na hotelovom parkovisku v cene 8 €/deň (platba individuálne v parkovacom automate / na recepcii hotela).
MHD: V okolí hotela je k dispozícii viacero zástaviek MHD. Na zástavke Blumentál stoja električkové linky 3, 7 a 9 v oboch smeroch. Taktiež je možné použiť autobus číslo 31 a 94 (zástavka Blumentál iba v smere do centra mesta), prípadne linku 39 (iba v smere na Súhvezdnú). Hotel sa nachádza 150m smerom do centra mesta (k STU), vchod do nádvoria hotela je z Fazuľovej ulici (oproti administratívnej budovy DELL). V pešej dostupnosti (cca 300m) sa nachádza aj zastávka Americké námestie, kde zastavuje električka číslo 4 a trolejbusová linka 47. V prípade dopravy na miesto konania školenia z Hlavnej vlakovej stanice, je možné využiť električkovú linku číslo 1 a vystúpiť na zastávke STU.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje