Daňová kontrola – obrana voči nezákonnosti daňového úradu

Registrácia na školenie

Lektor:

JUDr. Ing.  Peter Slávik, PhD.

Absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave, svoje vzdelanie v oblasti ekonomiky, daní a bankovníctva si rozšíril absolvovaním Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu. Ako synergiu vzdelania a praxe pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal titul PhD. odbore finančné a obchodné právo.

Počas svojej praxe pôsobil v podnikateľskom prostredí, na Úrade vlády SR, v súkromnom sektore doma i v zahraničí. Stál pri zakladaní a budovaní dvoch finančných inštitúciách ako aj pri rôznych medzinárodných projektoch a transakciách. Vo svojej praxi sa zameriava na daňové a finančné právo, kde s vysokou odbornosťou radí klientom na Slovensku, v rámci Európskej únie ako aj vo svete.

 

Obsah školenia:

Daňová kontrola

  • Definícia, účel a rozsah.
  • Začiatok, priebeh a ukončenie.

Postupy mimo daňovej kontroly

  • Miestne zisťovanie.
  • Prerušenie daňovej kontroly.

Práva a povinnosti počas daňovej kontroly

Zásady správy daní

Obrana voči daňovej kontrole

  • Procesné nástroje.
  • Judikatúra a rozhodovacia prax správcu dane.

    Prihláška na školenie

    Fakturačné údaje