Najčastejšie chyby v mzdách v roku 2021

Registrácia na školenie

OBSAH ŠKOLENIA

Najčastejšie chyby pri spracovaní miezd

 • nesprávne posúdenie daňových úľav a ich nesprávne uplatňovanie,
  • nesprávne prepojená registrácia v poisťovni na typ príjmu,
  • nesprávne určenie nároku na dovolenku,
  • nesprávny výpočet pri nepravidelnom príjme a pri príjme po skončení pracovného pomeru,
  • nesprávny výpočet pri neúplne odpracovanom mesiaci.
 • nesprávne určené zrážky z miezd,
 • nesprávna evidencia dochádzky,
 • nesprávny výpočet náhrad miezd,
 • nepeňažné príjmy a určenie nesprávnej výšky nepeňažných príjmov alebo ich zdanenie,
 • nesprávny počet dní PN vo výkaze SP, ZP,
 • oprava nesprávne zadanej doby trvania PN, vplyv na mzdu a výkazy,
 • kontrola PN a OČR – pandemické aj klasické.
Vybrané problémy
 • výhodné formy dobrovoľných zamestnaneckých benefitov (rekreačné poukazy, vybrané plnenia zo Sociálneho fondu, stravné lístky nad sumu stanovenú ZP),
 • zamestnanecké súťaže,
 • odmena konateľa / pracovný pomer / mimopracovná činnosť – výhody a nevýhody.

Diskusia


FORMA ÚČASTI:
 • ONLINE forma: zahŕňa:
  • online školenie,
  • študijné materiály na stiahnutie
  • videozáznam, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr,
  • a diskusia – na otázky účastníkov lektor odpovie počas online vysielania.

Prihláseným účastníkom zašleme informácie na pripojenie sa k online prenosu na e-mail 3 dni pred konaním online seminára.

 • osobná účasť v Bratislave: zahŕňa:
  • účasť na školení v hoteli Saffron, Bratislava,
  • písacie potreby,
  • tlačené študijné materiály,
  • občerstvenie.

Registrácia na školenie prebieha v čase 08:30 – 09:00 hod. v hoteli Saffron. Školenie bude prebiehať za dodržania aktuálne platných septembrových protiepidemiologických opatrení so zachovaním R-O-R (rúško, odstupy medzi účastníkmi, dezinfekcia na ruky). V prípade zákazu hromadných podujatí bude fyzická účasť na školení nahradená ONLINE formou.

Tešíme sa na Vás!

  Prihláška na školenie

  Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

  Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

  Fakturačné údaje

  Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.