Ako čítať zákon

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Lektor:

JUDr. Ing.  Peter Slávik, PhD.

Absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave, svoje vzdelanie v oblasti ekonomiky, daní a bankovníctva si rozšíril absolvovaním Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu. Ako synergiu vzdelania a praxe pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal titul PhD. v odbore finančné a obchodné právo.

Počas svojej praxe pôsobil v podnikateľskom prostredí, na Úrade vlády SR, v súkromnom sektore doma i v zahraničí. Stál pri zakladaní a budovaní dvoch finančných inštitúciách ako aj pri rôznych medzinárodných projektoch a transakciách. Vo svojej praxi sa zameriava na daňové a finančné právo, kde s vysokou odbornosťou radí klientom na Slovensku, v rámci Európskej únie ako aj vo svete.

 

Obsah školenia:

Právna norma v daňovom konaní

 • Základná štruktúra a záväznosť právnej normy.
 • Špecifikum daňových noriem.
 • Charakter právnych vzťahov v daňovom konaní.

Interpretácia a aplikácia daňových zákonov

 • Z pohľadu daňovníka – práva a povinnosti.
 • Z pohľadu správcu dane – práva a povinnosti.

Interpretácia a záväznosť správcu dane voči daňovníkovi

 • Zákony.
 • Všeobecne záväzné podzákonné prepisy.
 • Interné smernice a metodické predpisy.
 • Individuálne právne akty a rozhodnutia.

Interpretácia a záväznosť všeobecnými súdmi

Špecifiká súdneho konania v daňových veciach

Judikatúra, ústavný súd, iné zákonné konania (polícia, prokuratúra, disciplinárne konania)

Protiprávnosť a trestnoprávnosť v oblasti daní

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje