3-dňová konferencia: Zmeny v legislatíve od 01.01.2022 a vybrané problémy – v Grandhoteli PERMON****

Registrácia na školenie

PROGRAM PREDNÁŠOK:

I. deň: pondelok 06.12.2021 od 09:00 – 15:30 hod.(prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca)

Prehľad najdôležitejších veličín platných na rok 2022

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2022

 • Zníženie poplatkov za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pre daňovníkov, ktorí sú považovaný za vysoko spoľahlivých
 • Uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníkov
 • Zavedenie CFC pravidiel (pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti uplatňované na fyzické osoby).
 • Zdaňovanie podielových listov
 • Oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov
 • Ďalšie navrhované a schválené zmeny v zákone o dani z príjmov 

Zmeny v zákone o správe daní od 01.01.2022

 • Zavedenie povinnosti predvolanej osoby predložiť s ospravedlnením dôkazy preukazujúce tieto dôvody alebo okolnosti
 • Povinnosť správcu dane sprístupniť spis daňového subjektu nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti o nazretie do spisu
 • Zavedenie možnosti vypočutia svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie
 • Zverejňovanie (nových) aktualizovaných zoznamov na webovom sídle FR SR
 • Zníženie poplatkov za záväzné stanoviská vydávané FR SR
 • Úprava indexu daňovej spoľahlivosti
 • Rozhodnutie o vylúčení

Zmeny v účtovníctve a postupoch účtovania od 01.01.2021

 • Zmena obsahovej náplne účtovného dokladu
 • Zmeny týkajúce sa výročných správ
 • Register účtovných závierok, jeho obsah a osoby povinné uložiť dokumenty do registra účtovných závierok
 • Zavedenie povinnosti dodržania podmienky zákazu vrátenia vlastných zdrojov a definície spoločnosti v kríze
 • Digitalizácia účtovníctva a s tým súvisiace vymedzenie účtovného záznamu, preukázateľnosti účtovného záznamu, transformácie účtovného záznamu
 • Uchovávanie účtovných záznamov a oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu
 • Úprava deliktov a s nimi súvisiacich sankcií (pokút)

 

II. deň: utorok 07.12.2021 od 09:00 – 15:30 hod. (prednášajúci Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca)

Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.01.2022 a od 01.07.2022

 • Zmeny týkajúce sa registrácie skupiny pre DPH
 • Zrušenie povinnosti správcu dane vydávať osvedčenie o registrácii pre daň vo forme „kartičiek“
 • Zavedenie osobitnej oznamovacej povinnosti týkajúcej sa oznamovania účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré budú používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa ZDPH
 • Rozšírenie ručenia za DPH z predchádzajúceho stupňa
 • Zavedenie osobitného spôsobu úhrady dane
 • Úprava definície základu dane, do ktorého sa nebude zahŕňa záloh na jednorazový obal na nápoje
 • Úpravy a doplnenia týkajúce sa § 53b ZDPH (opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke)

Vybrané problémy a časté chyby v oblasti DPH

Ďalší program tohto dňa lektor pripravuje.

 

III. deň: streda 08.12.2021 od 09:00 – 15:30 hod. (prednášajúci – dvojica: Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy a odvody & Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca)

Stravovanie zamestnancov od 01.01.2022 (z pohľadu zákonníka práce, sociálneho fondu a zákona o dani z príjmov)

 • Vlastné stravovacie zariadenie
 • Stravovacie poukážky
 • Finančný príspevok
Zákonník práce
 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • Príplatky ku mzde
Sociálna poisťovňa
 • Vymeriavacie základy pre odvody poistného a pre PN-ky
 • Administratívne zmeny
Zdravotné poistenie
 • Administratívne zmeny
Daň zo závislej činnosti
 • Odpočet na daň
 • Daňový bonus na deti
 • Zmeny v RZD
Povinnosti na prelome rokov

Ďalšie zmeny

 • Zavedenie pojmu rodinný podnik, legislatívna úprava, podmienky a výhody s rodinnými podnikmi spojené
 • Znižovanie administratívnej záťaže
 • Vybrané ďalšie najdôležitejšie zmeny týkajúce sa podnikateľov a účtovníkov

V prípade ďalších prijatých legislatívnych zmien alebo ďalších návrhov zmien v platných právnych predpisoch, budeme obsah školenia aktualizovať.



ÚČASTNÍCKY POPLATOK – KONFERENCIA:

Cena 3-dňovej konferencie:

 • 324 € s DPH (270 € bez DPH)
 • 306 € s DPH (255 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov ZÚSK – Združenia účtovníkov Slovenska

Cena zahŕňa: účasť na 3-dňovej konferencii, 3x obed v hotelovej reštaurácií formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie.

Ak sa chcete zúčastniť len na prvých dvoch dňoch (06.12. – 07.12.2021)

 • 234 € s DPH (195 € bez DPH)
 • 222 € s DPH (185 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov ZÚSK – Združenia účtovníkov Slovenska

Cena zahŕňa: účasť na 2 dňoch konferencie, 2x obed v hotelovej reštaurácií formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie.

Na konferenciu sa prosím, prihlásite vyplnením prihlášky (viď nižšie).


UBYTOVANIE:

Konferencie sa možno zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli PERMON. Účastník konferencie (príp. rodinný príslušník, ktorý bude s Vami v izbe ubytovaný) majú na ubytovanie v Grand hotel Permon**** dohodnutú zvýhodnenú cenu ubytovania.

Cena ubytovania a stravovania (raňajky a večere formou švédskych stolov) v hoteli PERMON**** počas konferencie:

 

Počet nocí 2-lôžková / 3- lôžková / 4-lôžková izba Chcem byť ubytovaný sám na izbe
Ubytovanie 3 noci (od nedele 05.12.-08.12.2021) 211,40 € s DPH/ osoba 271,40 s DPH/ osoba
Ubytovanie 2 noci (06.12.-08.12.2021)
143,20 € s DPH/ osoba 183,20 € s DPH/ osoba
Ubytovanie 1 noc (od 06.12.-07.12.2021) 99 € s DPH/ osoba 119 s DPH/ osoba

Ubytovanie zahŕňa:

 • ubytovanie v hoteli PERMON**** (podľa zvoleného počtu nocí);
 • miestny poplatok;
 • raňajky a večere formou švédskych stolov;
 • nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k večeri (káva, džúsy, 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo);
 • parkovanie;
 • neobmedzený vstup do wellness komplexu;
  • AQUA paradise: veľký bazén (25×12 m) s plaveckou dráhou, vodnými chrličmi, masážnymi tryskami, perličkou, vírivka pre 12 osôb s výhľadom na majestátny štít Kriváňa, dojazdový bazén pre 63 m dlhý obrázkový tobogán a širokú šmýkačku (dlhú 10 m), infrasauna
  • SPA paradise: Bylinková inhalácia, Ľadové osvieženie, Cesta Dr. Kneippa, Rímsky parný kúpeľ, Tatranská sprcha, Eukalyptová inhalácia, Vitálny dážď, Fínska sauna, Kúpeľ odvahy, Ľadová sprcha, Medvedí brloh, Ľadopád, Soľná jaskyňa, Mätová inhalácia, Pstruhový kúpeľ, Pastierska izba, Šomravá voda, Prameň pod Kriváňom, Tepidárium, Svištia lúka, Duša vody, Infrasauna Pravek, Masážne ležadlá, Divoká rieka, Parná sprcha, Masážna fontána, Perličkový kúpeľ, Líščia nora, Perličkové kúpele, Oddychová zóna, Vydrí brloh, Terasa na jazere, Masážne ležadlá, Orlí výhľad.
 • pri ubytovaní na minimálne 2 noci: 1 klasická masáž (25 min.) v zľavnenej cene 12 € zameraná na odstránenie stresu, napätia a regeneráciu krčného a chrbtového svalstva;
 • doplnkové služby (fitness centrum, biliard, stolný tenis);

Ubytovanie + stravovanie (raňajky, večere)  si účastník konferencie rezervuje individuálne e-mailom na firmy@hotelpermon.sk . Hotelu, prosím, nahláste:

 • počet nocí  (2 noci: 06.12. – 08.12.) alebo príchod od nedele, t.j. deň pred konferenciou (3 noci: 05.12.-08.12.2021); ak sa zúčastňujete len 2 dní, možné je ubytovanie na 1 noc (1 noc: 06.12.-07.12.)
 • počet osôb na izbe + mená ubytovaných hostí;
 • informáciu, že ste účastníkom konferencie PROFUTURION Legislatívne zmeny (v prípade, ak s Vami na pobyt nastupuje sprievodná osoba, ktorá sa nezúčastňuje na konferencii (manžel, partner, deti…) stravovanie má sprievodná osoba zabezpečené ako polpenziu. Ak si prosíte, doobjednať pre sprievodnú osobu i 3x obedy v cene 30 €, uveďte túto informáciu hotelu pri rezervácií izby. Účastník konferencie má počas dňa obed zabezpečený na konferencii.);
 • fakturačné údaje.

 



Miesto na školení (prihláška nižšie) i ubytovanie (rezervácia individuálne na firmy@hotelpermon.sk) si môžete zarezervovať.

Prosíme berte na vedomie, že sa situácia každým týždňom mení. Podrobné organizačné pokyny budeme zasielať, keď bude zverejnený COVID automat pre okres Liptovský Mikuláš na termín 06.12.-08.12.2021. My i hotel urobíme maximum, aby sa konferencia mohla konať za dodržania všetkých opatrení. ĎAKUJEME 🙂

  Prihláška na školenie

  Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia:

  Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

  Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

  Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

  Fakturačné údaje

  Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.