Zákazková výroba z účtovného hľadiska

icon
Videoškolenia

Odborné VIDEO školenie „Zákazková výroba“ ozrejmí problematiku účtovania nákladov/výnosov/výsledku hospodárenia zo zákazkovej výroby. Lektorka sa vo videu venuje účtovaniu a rozpúšťaniu rezerv a zádržného pri zákazkovej výrobe, zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti, nehnuteľnosti na predaj, nehnuteľnosti účtovanej ako nedokončená výroba, zmareným investíciám a ďalším špecifikám.

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 3 hodiny 51 min.
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály a príklady
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 29.09.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH55,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Zákazková výroba a jej chápanie podľa § 30 PÚ – podmienky a okolnosti pre účtovanie u zhotoviteľa
Parametre pre účtovanie o zákazkovej výrobe:
 • výnosy zo zákazkovej výroby – spôsoby stanovenia, zmeny počas výstavby, spôsoby fakturácie, účtovanie
 • náklady na zákazkovú výrobu – druhy, rozpočet, zmeny rozpočtu nákladov počas výstavby a ich zachytenie v účtovníctve
 • výsledok zo zákazky, posúdenie zákazkovej výroby na konci účtovného obdobia, resp. pri prechode účtovných období; metódy pre určenie stupňa dokončenia, spoľahlivosť ocenenia ZV k súvahovému dňu
Zákazková výroba so ziskom, so stratou, metóda nulového zisku v príkladoch
Špecifiká súvisiace so zákazkovou výrobou:
 • rezerva na stratu zo zákazkovej výroby (účtovanie, rozpúšťanie)
 • zádržné v stavebnej výrobe, opravné položky (účtovanie, rozpúšťanie)
 • bankové záruky
Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj v zmysle § 30d PÚ:
 • spoločné a odlišné znaky v porovnaní so zákazkovou výrobou
 • vyhodnotenie indikátorov pre správne účtovanie
 • vysvetlenie okolností pre účtovanie zásob vlastnej výroby podľa § 30d
 • príklad

Možno by sa Vám páčilo…

  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25 
  • Videoškolenia

  Zamestnávateľ vs. „očkovací zákon“ – možnosti, zákazy, obmedzenia