Vybrané problémy v daniach a účtovníctve v praktických príkladoch

Zľava

Podrobne a prehľadne spracované tlačené študijné materiály k vybraným problémom v daniach a účtovníctve v rozsahu 172 strán obsahujúce informácie:

 • najčastejšie chyby z praxe;
 • komplexná analýza problematiky používania kurzov cudzej meny;
 • stravovanie zamestnancov od 01.03.2021 a od 01.01.2022;
 • čo nás čaká a neminie (uplatňovanie daňových strát, korona príspevky, mikrodaňovník, nepeňažné príjmy zamestnanca od 01.01.2022);
 • vybrané problémy týkajúce sa pohľadávok a záväzkov;
 • určenie miesta dodania tovaru a služieb (+trojstranný obchod, reťazové transakcie, predaj tovaru na diaľku od 01.07.2021);
 • a ďalšie dôležité informácie pre účtovníkov.

Podrobný obsah publikácie nájdete nižšie.

Autor publikácie: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Cena materiálu je vrátane poštovného. Publikácia Vám príde prostredníctvom Slovenskej pošty.

POSLEDNÉ KUSY

7 na sklade

cena bez DPH29,00  26,00 

Popis produktu

OBSAH:

1) Najčastejšie chyby z praxe:

 • poukázanie na najčastejšie spochybňované transakcie pri daňových kontrolách
 • najčastejšie chyby z pohľadu DPH (nesprávne uplatňovanie odpočtu DPH, nesprávne vykazovanie vo výkazoch DPH, nesprávne postupy správcov dane v súvislosti so súhrnnými výkazmi, nesprávne zvolený režim DPH, § 7 a § 7a ZDPH….)
 • najčastejšie chyby v účtovníctve
 • ako sa vysporiadať s chybami pri prevzatí účtovníctva

2) Komplexná analýza problematiky používania kurzov cudzej meny:

 • používanie kurzov z pohľadu ZoÚ a PÚ a výnimky (napr. preddavky, účty časového rozlíšenia)
 • používanie kurzov z pohľadu ZoCN (preddavky v cudzej mene, zapožičanie platobnej karty zamestnávateľom a úhrada ubytovania, výplata cestovných náhrad v inej mene)
 • používanie kurzov z pohľadu ZDPH (platba pred dodaním tovaru / služby, dodanie tovaru z iného členského štátu)
2) Stravovanie a (ďalšie) zmeny účinné od 01.01.2022:
 • porovnanie stavu platného k 01.03.2021 a k 01.01.2022
 • stravný lístok vs. finančný príspevok na stravovanie (výhody / nevýhody)
 • účtovanie stravného v jednoduchom účtovníctve
 • účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve
 • najčastejšie otázky z praxe
4) Čo nás čaká a neminie:
 • uplatňovanie daňových strát pri podávaní daňového priznania za rok 2021
 • korona príspevky čerpané za rok 2021
 • mikrodaňovník v roku 2021
 • oslobodenie od dane z nepeňažných plnení zamestnanca do 500 € od 01.01.2022
5) Vybrané problémy týkajúce sa pohľadávok a záväzkov v príkladoch:
 • opravné položky k pohľadávkam
 • odpis pohľadávky
 • zdaňovanie neuhradených záväzkov
 • odpis záväzku
6) Určenie miesta dodania tovaru / služby po 01.07.2021 v príkladoch:
 • dodanie tovaru s miestom dodania v tuzemsku (vznik daňovej povinnosti / oslobodenie od dane)
 • trojstranný obchod a reťazové transakcie vrátane priradenia prepravy
 • predaj tovaru na diaľku po 01.07.2021
 • miesto dodania služby (tuzemsko, iný členský štát, tretia krajina) podľa § 15, § 16 a § 16a

Možno by sa Vám páčilo…

  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25 
  • Videoškolenia

  Najčastejšie chyby v mzdách

  cena bez DPH35,00 
  • Videoškolenia

  Oneskorená registrácia DPH

  cena bez DPH40,00