Vybrané problémy v daniach a účtovníctve v praktických príkladoch

icon
Tlačené študijné materiály
Zľava

Podrobne a prehľadne spracované tlačené študijné materiály k vybraným problémom v daniach a účtovníctve v rozsahu 172 strán obsahujúce informácie:

 • najčastejšie chyby z praxe;
 • komplexná analýza problematiky používania kurzov cudzej meny;
 • stravovanie zamestnancov od 01.03.2021 a od 01.01.2022;
 • čo nás čaká a neminie (uplatňovanie daňových strát, korona príspevky, mikrodaňovník, nepeňažné príjmy zamestnanca od 01.01.2022);
 • vybrané problémy týkajúce sa pohľadávok a záväzkov;
 • určenie miesta dodania tovaru a služieb (+trojstranný obchod, reťazové transakcie, predaj tovaru na diaľku od 01.07.2021);
 • a ďalšie dôležité informácie pre účtovníkov.

Podrobný obsah publikácie nájdete nižšie.

Autor publikácie: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Cena materiálu je vrátane poštovného. Publikácia Vám príde prostredníctvom Slovenskej pošty.

VYPREDANÉ

cena bez DPH 26,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH:

1) Najčastejšie chyby z praxe:

 • poukázanie na najčastejšie spochybňované transakcie pri daňových kontrolách
 • najčastejšie chyby z pohľadu DPH (nesprávne uplatňovanie odpočtu DPH, nesprávne vykazovanie vo výkazoch DPH, nesprávne postupy správcov dane v súvislosti so súhrnnými výkazmi, nesprávne zvolený režim DPH, § 7 a § 7a ZDPH….)
 • najčastejšie chyby v účtovníctve
 • ako sa vysporiadať s chybami pri prevzatí účtovníctva

2) Komplexná analýza problematiky používania kurzov cudzej meny:

 • používanie kurzov z pohľadu ZoÚ a PÚ a výnimky (napr. preddavky, účty časového rozlíšenia)
 • používanie kurzov z pohľadu ZoCN (preddavky v cudzej mene, zapožičanie platobnej karty zamestnávateľom a úhrada ubytovania, výplata cestovných náhrad v inej mene)
 • používanie kurzov z pohľadu ZDPH (platba pred dodaním tovaru / služby, dodanie tovaru z iného členského štátu)
2) Stravovanie a (ďalšie) zmeny účinné od 01.01.2022:
 • porovnanie stavu platného k 01.03.2021 a k 01.01.2022
 • stravný lístok vs. finančný príspevok na stravovanie (výhody / nevýhody)
 • účtovanie stravného v jednoduchom účtovníctve
 • účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve
 • najčastejšie otázky z praxe
4) Čo nás čaká a neminie:
 • uplatňovanie daňových strát pri podávaní daňového priznania za rok 2021
 • korona príspevky čerpané za rok 2021
 • mikrodaňovník v roku 2021
 • oslobodenie od dane z nepeňažných plnení zamestnanca do 500 € od 01.01.2022
5) Vybrané problémy týkajúce sa pohľadávok a záväzkov v príkladoch:
 • opravné položky k pohľadávkam
 • odpis pohľadávky
 • zdaňovanie neuhradených záväzkov
 • odpis záväzku
6) Určenie miesta dodania tovaru / služby po 01.07.2021 v príkladoch:
 • dodanie tovaru s miestom dodania v tuzemsku (vznik daňovej povinnosti / oslobodenie od dane)
 • trojstranný obchod a reťazové transakcie vrátane priradenia prepravy
 • predaj tovaru na diaľku po 01.07.2021
 • miesto dodania služby (tuzemsko, iný členský štát, tretia krajina) podľa § 15, § 16 a § 16a

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Najčastejšie chyby v mzdách

  icon
  Júlia Pšenková
  cena bez DPH35,00 
  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25 
  • Videoškolenia

  Oneskorená registrácia DPH

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH40,00