Vybrané problémy medzinárodného zdaňovania

icon
Videoškolenia

Lektori videoškolenia:

 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca
 • Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

cena bez DPH35,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH:

Organizačná zložka a transakcie organizačnej zložky s jej zriaďovateľom

 • vymedzenie
 • problematika organizačných zložiek z pohľadu účtovníctva
 • účtovanie transakcií medzi zriaďovateľom organizačnej zložky a organizačnou zložkou

Stála prevádzkareň z pohľadu ZDP a medzinárodných zmlúv

 • klasická stála prevádzkareň
 • službová stála prevádzkareň
 • stavebná stála prevádzkareň
 • zdaňovanie stálej prevádzkarne a s tým súvisiace povinnosti

Stála prevádzkareň z pohľadu ZDPH a zahraničné osoby

 • povinná / dobrovoľná registrácia zahraničnej osoby za platiteľa DPH na Slovensku (§ 5, § 6 ZDPH)
 • inštitút prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho tovaru / prijímateľa služby po 01.01.2016
 • miesto dodania služby spojenej s nehnuteľnosťou od 01.01.2017
 • stavebné práce a s tým súvisiace povinnosti, ak dodávateľ / subdodávateľ je zahraničná osoba
 • vznik stálej prevádzkarne z pohľadu ZDPH
 • premiestnenie tovaru (§ 8 ods. 4 ZDPH)
 • uplatňovanie nároku na odpočítanie dane cez daňové priznanie k DPH
 • žiadosť o vrátenie dane z iného členského štátu

Zrážková daň

 • § 16 – zdroj príjmu
 • § 43 – zrážková daň
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zrážková daň
 • praktické príklady (výplata dividend a podielov na zisku a zrážková daň po 01.01.2017, softvér, krabicový softvér, nájom zariadení …)
 • oslobodenie od zrážkovej dane.