Špecialista DPH II v praktických príkladoch

icon
Videoškolenia

Lektor videoškolenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH27,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH: 

1)  Odpočítanie dane

 •  Uplatnenie práva na odpočítanie dane (§ 49, § 51, § 52)
 •  Pomerné odpočítanie dane, výpočet koeficientu (§ 50)

2)  Oprava základu dane a úprava odpočítanej dane

 •  Oprava základu dane (§ 25)
 •  Úprava odpočítanej dane (§ 53)
 •  Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 54, § 54a, § 54b, § 54c)

3)  Osoby povinné platiť daň správcovi dane (§ 69)

 •  Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku (§ 69 ods. 2 ZDPH)
 •  Tuzemský prenos daňovej povinnosti (§ 69 ods. 12 ZDPH)

4)  Výkazy DPH a ich obsahová náplň v praktických príkladoch

 •  Daňové priznanie k DPH (§ 78)
 •  Kontrolný výkaz (§ 78a)
 •  Súhrnný výkaz (§ 80)

5)  Nadmerný odpočet DPH

 • Lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu (§ 79)
 • Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly (§ 79a)

6)  Vybrané problémy

 • Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu (§ 55a – § 55d, § 56 – 58)
 • Ručenie za daň (§ 69b)
 • Zrušenie registrácie pre daň (§ 81, § 81a, § 82)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (§ 65)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare (§ 66), investičnom zlate (§ 67) a pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby (§ 68, § 68a – § 68c)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d)