Reklama – účtovné a daňové hľadisko

icon
Videoškolenia

Lektor videoškolenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH27,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH: 

1) Vymedzenie reklamy

 • z pohľadu zákona o reklame,
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov,
 • z účtovného pohľadu s dôrazom na problematiku časového rozlišovania.

2) Formy reklamy a ich daňová uznateľnosť

 • reklamné predmety a obchodné vzorky,
 • inzercia,
 • reklama na webe (google, facebook, heureka …),
 • reklamné pútače,
 • reklamné nápisy (automobily, budovy a pod.),
 • reklamné stojany,
 • katalógy a letáky.

3) Náklady na propagáciu a reprezentáciu, ktoré nie sú akceptované alebo sú limitované z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH

 • reklamné predmety (víno, alkohol, tabak a tabakové výrobky, darčekové poukážky),
 • dary a sponzorstvo,
 • pohostenie obchodných partnerov, pracovné večere a obedy,
 • najčastejšie chyby v praxi.

4) Spotrebiteľské súťaže a výherné súťaže z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • peňažné výhry a zrážková daň,
 • nepeňažné výhry,
 • zdanenie na strane výhercu a povinnosti usporiadateľa súťaže,
 • štatút súťaže.

5) Špecifické formy reklamy a propagácie a vybrané problémy

 • zľavové portály,
 • vernostné programy,
 • zľavy, skontá, bonusy a rabaty z účtovného a daňového pohľadu, vrátane problematiky DPH,
 • poukážky ako forma podpory predaja,
 • poukážky ako forma platidla,
 • zľavové poukážky.

6) Ako dosiahnuť daňovú uznateľnosť nákladov na

 • tembuildingové aktivity,
 • športové aktivity zabezpečované pre zamestnancov,
 • honoráre umelcov v súvislosti s ich vystúpením na akciách organizovaných daňovníkom.