Lex korona II. so zameraním na príspevky od štátu

Z dôvodu početných otázok a neustálych zmien sme sa rozhodli zorganizovať v poradí 2. školenie týkajúce sa Lex korona – so zameraním najmä na príspevky.

Termín natáčania: 17.04.2020

Školenie prebiehalo formou online prenosu; k dispozícií je videozáznam v trvaní 10,5 hod. (prednáška + odpovede na otázky)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Účastnícky poplatok: 25 € bez DPH (30 € s DPH)

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Podávanie žiadostí o príspevky

  • zmena podmienok na uplatňovanie žiadostí o príspevky (úprava okruhu oprávnených žiadateľov, odvodové prázdniny, vymedzenie pojmu tržieb),
  • sumarizácia jednotlivých opatrení a podmienok na ich využitie (vrátane opatrenia č. 3 a 4, ktoré budú predmetom rokovania vlády dňa 15.04.2020),
  • najčastejšie kladené otázky (podnik v ťažkostiach, prerušenie / ukončenie živnosti, pokles tržieb…),
  • obsahová náplň žiadostí o príspevky.
Ďalšie schválené zmeny (výber z najdôležitejších)
  • prerušenie živnosti,
  • odklad platenia odvodov do SP a ZP v súvislosti s nariadením vlády o určení poklesu tržieb,
  • ďalšie aktuálne schválené zmeny týkajúce sa daňovej oblasti.

K sledovaniu online prenosu je potrebné:

  • stále pripojenie na internet
  • PC / mobil/  laptop so zvukom
  • prihlásenie sa do svojho užívateľského účtu (v ktorom sledujete online školenie, príp. videozáznam + stiahnete si v deň vysielania študijné materiály)

Možno by sa Vám páčilo…