Kniha jázd

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Praktické pomôcky a vzory

Interaktívna tabuľka s automatickými výpočtami (spotreba pohonných látok, náklady na jazdu, zostatok v nádrži, stav tachometra a informatívny nadspotreba pohonných látok vyjadrená v litroch a v eurách).

Tabuľka je vo formáte EXCEL.

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH6,00 

Popis produktu

Kniha jázd slúži na výpočet výšky daňovo uznaných výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorými sa rozumejú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Praktické pomôcky a vzory
  Zľava

  Príspevky na rekreáciu (interná smernica)

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH 12,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Skrátená transferová dokumentácia k prijatej pôžičke

  cena bez DPH11,00