Daňovoodvodové porovnanie foriem podnikania

icon
Tlačené študijné materiály

Študijný materiál na tému: Daňovoodvodové porovnanie foriem podnikania

Autor publikácie: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH8,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Živnostník vs. zamestnanec
 • daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2019 a v roku 2020
 • daňovo-odvodové zaťaženie živnostníka v roku 2019 a v roku 2020
 • porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia zamestnanca a živnostníka v konkrétnych číslach / príkladoch v roku 2019 a v roku 2020
 • výhody / nevýhody zamestnania a podnikania
 • ostatné skutočnosti, ktoré je potrebné brať do úvahy (napr. vymeriavací základ na nemocenské, materské, dôchodok…)
Živnostník vs. s.r.o.
 • daňovo-odvodové zaťaženie živnostníka v roku 2019 a v roku 2020
 • daňovo-odvodové zaťaženie s.r.o. v roku 2019 a v roku 2020
 • porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia živnostníka a s.r.o. v konkrétnych číslach / príkladoch v roku 2019 a v roku 2020
 • ostatné skutočnosti, ktoré je potrebné brať do úvahy (napr. vymeriavací základ na nemocenské, materské, dôchodok…) a ako si ho „vylepšiť“
Podnikateľský kokteil
 • výhody jednotlivých foriem zdaňovania (podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, preukázateľné výdavky, paušálne výdavky)
 • platiteľ DPH vs. neplatiteľ DPH (kedy áno, kedy nie a aké sú „medzistupne“)
 • odmeňovanie konateľov / spoločníkov z s.r.o.
 • živnostenské podnikanie popri svojej s.r.o. v roku 2019 a v roku 2020
 • autorské honoráre a možnosti optimalizácie daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2019 a v roku 2020
 • kombinácia rôznych druhov príjmov (príjmy z podnikania, prenájom, autorské honoráre) a nášľapné míny alebo ako ich vhodne upratať
Čo prinesie od 01.01.2020 pripravovaná legislatívna zmena týkajúca sa zavedenia statusu mikrodaňovníka?
 • Výhody a nevýhody postavenia mikrodaňovníka v právnej úprave od 01.01.2020 s aplikáciou od 01.01.2021
 • Rozdiely v zdaňovaní (daňové výhody) mikrodaňovníka v porovnaní s ostatnými daňovníkmi