Daňová optimalizácia – legálne zníženie daňovej záťaže

icon
Videoškolenia

Videoškolenie k obľúbenej téme Daňová optimalizácia – legálne zníženie daňovej povinnosti (s novou obsahovou náplňou!).

Téma je dostupná vo forme video školenia.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hodín 11 minút
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály k téme Daňová optimalizácia
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 13.11.2020
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH62,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Obsah školenia:

Daňová optimalizácia vs. daňový únik

 • Vymedzenie pojmu daňová optimalizácia a daňový únik / krátenie dane
 • Daňová optimalizácia a ako ju nerobiť (fiktívne faktúry, reklamné služby, sprostredko-
  vanie, krátenie tržieb)
 • Spochybnenie skutočného obsahu právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej
  pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane pri daňovej kontrole
 • Simulovaný a disimulovaný právny úkon

Daňový výdavok

 • Vymedzenie daňového výdavku na účely zákona o dani z príjmov
 • Uveriteľnosť / obhájiteľnosť nákladu (výdavku)
 • Paušálne výdavky (80/20)
 • Základné skupiny daňovo neuznaných výdavkov

Rôzne životné situácie a ako z nich vyjsť ako víťaz

 • Prechod FO do s. r. o.
 • Zmluva o výpožičke
 • Nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb
 • Nehnuteľnosť a jej vklad do základného imania, kapitálových fondov z príspevkov alebo jej darovanie do s.r.o.
 • Predaj obchodného podielu
 • Výplata podielu na zisku a úspora na zrážkovej dani
 • Likvidačný zostatok a úspora na zrážkovej dani
 • Praktické príklady, grafy a schémy

Pracovanie s rozdielmi v zdaňovaní

 • Minimalizácia daňovo – odvodového zaťaženia pri platbách fyzickým osobám
 • Odmena konateľa
 • Autorské honoráre
 • Využitie rozdielov / výnimiek / oslobodení v zdaňovaní FO
 • Pracovanie s rôznymi sadzbami dane z príjmov
 • Dary
 • Praktické príklady, grafy a schémy

Z kategórie „ďalej sa môže zísť“…

 • Súťaže, ich výhody a praktické námety a skúsenosti
 • Odpis pohľadávky
 • Zmena zdaňovacieho obdobia
 • Reklamné predmety a obchodné vzorky
 • Spoločník / konateľ na pracovnej ceste a s tým súvisiace výdavky
 • Nezdaňované benefity zamestnancov (rekreačné poukazy, 13. a 14. platy, stravné nad rámec zákona a ďalšie…)
 • Praktické príklady, grafy a schémy

Ako neprísť o možnosť uplatnenia daňovej straty

 • Daňové výdavky uznané až po zaplatení a možnosti ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia
 • Prerušenie odpisovania
 • Záväzky po lehote splatnosti
 • Praktické príklady, grafy a schémy

Prečo si (ne)založiť občianske združenie?

 • Občianske združenie a DPH
 • Výhody z pohľadu zákona o dani z príjmov a nezdaňovanie rôznych druhov príjmov
 • Reklama zabezpečovaná občianskym združením a výhody takejto reklamy
 • Dobrovoľníctvo / dobrovoľnícka činnosť a odmeňovanie dobrovoľníkov
 • Automobil v občianskom združení vs. súkromné vozidlo používané na služobné cesty
 • Občianske združenie ako spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Občianske združenie ako komplementár v komanditnej spoločnosti
 • Praktické príklady, grafy a schémy

 

Možno by sa Vám páčilo…