Daňová optimalizácia – 2. časť

icon
Videoškolenia

Lektor sa vo video školení venuje problematike podnikania v neziskovej organizácii, vysvetľuje čo je predmetom dane pri podnikaní v neziskovej organizácii, ktoré príjmy sú od dane z príjmov oslobodené a ktoré predmetom dane nie sú. V rámci týchto neziskových organizácií sa zameriava i na daňové priznanie, účtovnú závierku a spôsob vedenia účtovníctva. Druhá časť je venovaná výdavkom na reklamu a ich zložitej obhájteľnosti pri daňovej kontrole ale aj sponzorstvu a aké sú jeho účtovné a daňové dopady. Lektor opisuje aké sú rozdiely keď sa pracovnej cesty zúčastní konateľ a spoločník a to pri tuzemskej pracovnej ceste i pracovnej ceste v zahraničí. Poslednou oblasťou tohto video školenia je daňová optimalizácia na úrovni DPH.

Školenie na tému Daňová optimalizácia sa skladá z dvoch častí. Pokiaľ máte záujem o kúpu 1. časti video školenia, nájdete ju dostupnú k zakúpeniu na našej webovej stránke TU.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5hod. 7 min.
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 18.10.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH60,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Komplexný daňový pohľad na neziskové organizácie
 • Kto je neziskovou organizáciou
 • Neziskové organizácie z pohľadu dane z príjmov a potenciálna daňová optimalizácia
 • Neziskové organizácie z pohľadu DPH a možnosť daňovej úspory na DPH
Reklamné výdavky a ich zložitá obhájiteľnosť pri daňovej kontrole
 • Prečo je reklama vnímaná ako zložitý daňový výdavok
 • Preukázateľnosť nákladov na reklamu ako daňovo uznaných výdavkov
 • Rôzne formy reklamy
 • Sponzorstvo vs. reklama
Spoločník a konateľ na pracovnej ceste a daňové aspekty výdavkov spojených s pracovnou cestou
 • Definícia zamestnanca na účely zákona o cestovných náhrad a na účely zákona o dani z príjmov
 • Vymedzenie pracovnej cesty
 • Aké náklady (výdavky) je možné uznať ako daňové v súvislosti s pracovnými cestami spoločníka / konateľa
 • Pracovné cesty spoločníka / konateľa z pohľadu DPH
Daňová optimalizácia na úrovni DPH
 • Rozdelenie činností z pohľadu DPH (napr. prenájom bytov / apartmánov v bytovom dome cez samostatnú entitu s cieľom vyhnúť sa koeficientu DPH)
 • Optimalizácia daňového zaťaženia z pohľadu DPH pri predaji nehnuteľností (§ 38 ZDPH – oslobodenie od DPH vs. prenos daňovej povinnosti alebo predaj v bežnom režime DPH)
 • Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH ako daňovo – optimalizačný nástroj (napr. v prípade poskytovania služieb do IČŠ / tretích krajín, pri stavebných prácach, pri nadobúdaní tovaru z IČŠ, kde je vyššia sadzba DPH ako je napr. Maďarsko so sadzbou DPH 27 %)
 • Prevádzkareň z pohľadu DPH a stála prevádzkareň z pohľadu dane z príjmov (rozdiely a výhody / nevýhody)
 • Predaj podniku / časti podniku z pohľadu DPH a dane z príjmov (výhody / nevýhody) vs. individuálny predaj majetku

 

Možno by sa Vám páčilo…