Automobil a dopravné prostriedky v podnikaní

icon
Videoškolenia

Lektor videoškolenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

 

cena bez DPH27,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH:

 1. Automobil v obchodnom majetku.
 2. Súkromný automobil používaný SZČO na podnikanie.
 3. Súkromný automobil zamestnanca / konateľa používaný na služobné cesty.
 4. Uplatňovanie daňových výdavkov v súvislosti s dopravnými prostriedkami (pohonné látky, odpisy, údržba a opravy, paušalizácia).
 5. Problematika DPH a dopravné prostriedky (nárok na odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, bezodplatne dodaná služba a povinnosť odviesť daň).
 6. Výpočet nepeňažného príjmu zamestnancov pri používaní automobilu aj na súkromné potreby zamestnanca.
 7. Automobily do 8 rokov od zaradenia / nad 8 rokov od zaradenia, poskytnuté zamestnancom aj na súkromné použitie – porovnanie a rozdiely.
 8. Rekapitulácia foriem vlastníctva / užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem.
 9. Daň z motorových vozidiel – rekapitulácia problematiky v závislosti od formy vlastníctva / užívania dopravného prostriedku.
 10. Odpovede na otázky z praxe:
 • registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla vs. jednorazový daňový výdavok,
 • argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule…),
 • cestovné príkazy – vyúčtovanie pracovných ciest, používanie kurzov na prepočet cudzej meny,
 • kniha jázd – náležitosti a obsahová náplň,
 • fiktívne jazdy a riziko ich odhalenia pri daňovej kontrole.