Videoškolenia a pomôcky

  • Videoškolenia

  Daňový bonus od 1.7.2022, elektronické PN a ďalšie zmeny od 1.6.2022

  cena bez DPH35,00 
  • Balíky

  Balík – Ukončenie roka 2022 a zmeny od 1.1.2023

  cena bez DPH140,00 
  • Videoškolenia

  Prenos daňovej povinnosti v praxi

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Najčastejšie chyby v účtovníctve 2022

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Predaj tovaru v rámci EÚ, dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Občianske združenia – právne, účtovné a daňové aspekty

  cena bez DPH60,00 
  • Videoškolenia

  Vlastné imanie, záväzky a rezervy v praxi

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Zrážky zo mzdy a exekúcie

  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Dlhodobý majetok v praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Nehnuteľnosti z daňového hľadiska (daň z príjmov + DPH)

  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Zmeny v stravovaní zamestnancov od 01.05.2022

  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Zásoby z účtovného a daňového hľadiska

  cena bez DPH55,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Vnútorný predpis a stanovisko daňového poradcu k poskytovaniu nepeňažných benefitov v podobe stravovacích poukážok

  cena bez DPH14,50 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Vzory – formuláre k stravovaniu zamestnancov po novelách účinných od 01.01.2021 a od 01.01.2022

  cena bez DPH10,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Výpočet základu dane 2021

  cena bez DPH15,00 
  • Videoškolenia

  Dovolenka v zmysle Zákonníka práce a opravy v SP a ZP

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Mikrodaňovník v praktických príkladoch a jeho prvé daňové priznanie k DzP PO

  cena bez DPH45,00 
  • Videoškolenia

  Účtovná závierka za rok 2021

  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Daňové priznanie k DzP PO – podnikateľského subjektu za rok 2021

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Daňové priznanie FO (typ B) za rok 2021 – zdaňovanie príjmov fyzických osôb

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Daň z motorových vozidiel

  cena bez DPH37,50 
  • Videoškolenia

  Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO v príkladoch

  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Zmeny v legislatíve od 1.1.2022 (účtovníctvo, DPH, DzP)

  cena bez DPH60,00 
  • Videoškolenia

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo ZČ za r. 2021 a zmeny v mzdovej učtárni v r. 2022

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Výkazy DPH, SV, KV – obsahová náplň, najčastejšie chyby a ich oprava

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Vysielanie zamestnancov

  cena bez DPH35,00 
  • Videoškolenia

  Cestovné náhrady – pravidlá a vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest

  cena bez DPH35,00 
  • Videoškolenia

  Vybrané problémy DPH v praxi + pripravovaná zmena v zákone o DPH účinná od 15.11.2021

  cena bez DPH52,50 
  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25 
  • Videoškolenia

  Pohľadávky a záväzky

  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa

  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Zákazková výroba z účtovného hľadiska

  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Najčastejšie chyby v mzdách

  cena bez DPH35,00 
  • Pomocníčkovia

  Zošívačka MAPED ergoLOGIC ružová

  cena bez DPH5,50 
  • Pomocníčkovia

  Zošívačka MAPED ergoLOGIC modrá

  cena bez DPH5,50 
  • Pomocníčkovia

  Zošívačka MAPED ergoLOGIC zelená

  cena bez DPH5,50 
  • Pomocníčkovia
  Zľava

  Zvýrazňovač žltý CALIPO

  cena bez DPH 0,55 
  • Pomocníčkovia
  Zľava

  Zvýrazňovač žltý DONAU

  cena bez DPH 0,55 
  • Videoškolenia

  Opravné faktúry (dobropisy/ťarchopisy) z účtovného a daňového hľadiska

  cena bez DPH45,00 
  • Videoškolenia

  Koeficient DPH a pomerné odpočítanie DPH

  cena bez DPH45,00 
  • Videoškolenia

  Likvidácia v s. r. o. – účtovné a daňové aspekty

  cena bez DPH50,00 
  • Videoškolenia

  Predaj tovaru na diaľku z pohľadu DPH – ZMENY od 01.07.2021

  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Výpočet dovoleniek, rodičovská dovolenka, materské a tehotenská dávka

  cena bez DPH25,00 
  • Videoškolenia

  Zamestnanecké benefity z pohľadu mzdára

  cena bez DPH25,00 
  • Videoškolenia

  Transferové oceňovanie – využitie v praxi a úspešná obrana pri daňovej kontrole v roku 2021

  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Predaj použitého tovaru, so zameraním najmä na ojazdené automobily

  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Reklama z účtovného a daňového hľadiska

  cena bez DPH50,00 
  • Videoškolenia

  Oneskorená registrácia DPH

  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Prevzatie účtovníctva – nastavenie procesov, nevyhnutná kontrola a nočné mory pri rekonštrukcii

  cena bez DPH50,00 
  • Videoškolenia

  Mzdy pre pokročilých

  cena bez DPH110,00 
  • Videoškolenia

  Mzdy pre začiatočníkov

  cena bez DPH110,00 
  • Videoškolenia

  Daňové výdavky v príkladoch

  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov PO v príkladoch

  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Home office a ďalšie zmeny v zákonníku práce od 01.03.2021 + VZORY

  cena bez DPH46,00 
  • Videoškolenia

  Poznámky k účtovnej závierke

  cena bez DPH32,50 
  • Videoškolenia

  Oprava ZD pri nevymožiteľných pohľadávkach

  cena bez DPH30,00 
  • Videoškolenia

  Odložená daň z príjmov

  cena bez DPH60,00 
  • Videoškolenia

  Zdaňovanie slobodných povolaní a ďalších špecifických príjmov FO

  cena bez DPH50,00 
  • Videoškolenia

  Exekučné a ostatné zrážky zo mzdy

  cena bez DPH30,00 
  • Videoškolenia

  Daňová optimalizácia – legálne zníženie daňovej záťaže

  cena bez DPH62,50 
  • Videoškolenia

  Účtovná a daňová kontrola jednotlivých účtov hlavnej knihy a ich inventarizácia

  cena bez DPH50,00 
  • Videoškolenia

  Ako čítať zákon

  cena bez DPH55,00 
  • Videoškolenia

  Priradenie prepravy pri reťazových transakciách s tovarom v EÚ

  cena bez DPH25,00 
  • Videoškolenia

  Automobil a problémy z praxe

  cena bez DPH25,00 
  • Praktické pomôcky a vzory
  Zľava

  Príspevky na rekreáciu (interná smernica)

  cena bez DPH 12,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Pohľadávky a záväzky

  cena bez DPH10,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Štatút zamestnaneckej súťaže

  cena bez DPH7,50 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Skrátená transferová dokumentácia k službe spracovania účtovníctva

  cena bez DPH11,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Poznámky pre veľkú účtovnú jednotku a subjekt verejného záujmu

  cena bez DPH14,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Poznámky pre mikro účtovnú jednotku

  cena bez DPH8,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Poznámky pre malú účtovnú jednotku

  cena bez DPH12,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Kniha jázd

  cena bez DPH6,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Obsahová náplň kontrolného výkazu v prehľadných tabuľkách a s príkladmi

  cena bez DPH7,50