Jarná škola praktického účtovníka 2024


date-icon29.05.2024 - 31.05.2024

place-iconWellness hotel CHOPOK****, Jasná - Demänovská dolina 20

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca, Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, Júlia Pšenková - odborníčka na mzdy a odvody, JUDr. Jozef Lukajka, PhD. - advokát

Chcem sa prihlásiť

O podujatí

Aj v máji 2024 pripravujeme našu tradičnú konferenciu Jarnú školu praktického účtovníka 2024 v obľúbenom Wellness Hoteli CHOPOK**** v Jasnej.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 29.05. - 31.05.2024 (streda - piatok).

Odborná konferencia bude vedená skúsenými lektormi:

 • Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD., daňovým poradcom,
 • Ing. Vladimírom Ozimým, daňovým poradcom,
 • JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., advokátom,
 • Júliou Pšenkovou, odborníčkou na mzdy a odvody.

Vo svojich prednáškach sa budú venovať viacerým pálčivým témam, ako napríklad: návrh novely zákona o DPH / osobitné úpravy pre malé podniky / cestovné náhrady a vybrané problémy súvisiace s dopravou zamestnancov, teambuildingy, legálne a nelegálne zamestnávanie, prezentačné akcie / vyvolané investície / odpisy reklamných stavieb a ďalšie zaujímavé témy (podrobnejší program nájdete nižšie).

Konferencia bude prebiehať prezenčnou formou. V stredu, dňa 29. mája sa môžete tešiť aj na účtovnícky disko večer.

Na konferencii sa možno zúčastniť na všetkých troch dňoch alebo na vybranom dni / dňoch; s ubytovaním alebo bez ubytovania. Pobyt v hoteli CHOPOK**** je možný aj so sprievodnou osobou (napr. manžel, partner), ktorá sa na konferencii nezúčastňuje a je s účastníkom konferencie ubytovaná.

Náš tip

Zažite jedinečnú jarnú atmosféru Wellness Hotela Chopok**** v Nízkych Tatrách a spojte príjemné s užitočným. Po dni plnom prednášok si oddýchnite v hotelovom wellness svete a načerpajte energiu.

Na čo sa môžete tešiť

icon

odborné prednášky so skúsenými lektormi z praxe

icon

podrobne spracované študijné materiály

icon

hotelové wellness centrum a saunový svet

icon

účtovnícky disko večer 29.05.2024

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Ing. Vladimír Ozimý
daňový poradca

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko - legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty. Špecialista na dane a účtovníctvo. Venuje sa lektorskej činnosti a daňovému poradenstvu.

Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody

Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej zodpovedá za mzdové účtovníctvo a poradenstvo. Po dobu 20 rokov sa špecializuje na problematiku miezd, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Má bohaté nielen teoretické vedomosti, ale i praktické skúsenosti.

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
advokát

Vo svojej právnej praxi sa venuje predovšetkým pracovnému a obchodnému právu, ale aj trestnému a daňovému právu. Taktiež poskytuje poradenstvo v oblasti GDPR. Pôsobí v advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS, ktorá má pobočky v Bratislave, Trenčíne a Košiciach. Vo svojej praxi dáva dôraz na zodpovednosť, dochvíľnosť, ako aj na neustále zvyšovanie svojej odbornosti.

Referencie

 • "Úroveň lektorov, znalosti ako aj prejav a vypracovanie študijných materiálov hodnotím veľmi pozitívne. Obsah školenia bol doplnený aj praktickými príkladmi z praxe."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníka počas Jarnej školy praktického účtovníka 2023

 • "Pani Pšenkovú aj pána Tužinského som videla prvýkrát, ale určite nie posledný. Som veľmi spokojná s obsahom školení. Dostala som odpovede na všetky moje dlho nezodpovedané otázky."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníka počas Jarnej školy praktického účtovníka 2023

 • "Profesionálne vystupovanie lektora. Vhodné praktické príklady. Veľmi oceňujem komunikáciu s účastníkmi počas prednášky a riešenie položených problémov. "

  Referencia získaná formou anonymného dotazníka počas Jarnej školy praktického účtovníka 2023

 • "S konferenciou som bol spokojný, osobná účasť na školení mi vyhovuje viac ako video vzdelávanie. Za 3 dni som sa veľa dozvedel, určite sa k témam ešte spätne vrátim a prelistujem materiál. Budem rád za podobné akcie aj v budúcnosti, ubytovanie a wellness mi tiež vyhovovalo."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníka počas Jarnej školy praktického účtovníka 2023

Obsah a harmonogram školenia

29.05.2024 - 1. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý

timer-icon08:00 - 09:00 Príchod a registrácia účastníkov

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Krátka prestávka

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:45 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:45 - 16:00 III. blok prednášok + diskusia

Veľká zmena v zákone o DPH týkajúca sa registrácie pre DPH

 • sledovanie obratu na účely DPH (dodanie tovaru, dodanie služby, špecifiká pri opakovane / čiastkovo dodávaných tovaroch a službách, tovar dodaný do iného členského štátu, služby dodané zahraničným odberateľom, prijaté preddavky...)
 • registrácia pre DPH ex lege (zákonná registrácia)
 • dobrovoľná registrácia pre DPH
 • registrácia zahraničnej osoby pre DPH v tuzemsku
 • proces registrácie pre DPH po novele zákona o DPH
 • odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
 • oneskorená registrácia pre DPH, odpočítanie dane pri oneskorenej registrácii platiteľa

Úprava miesta dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb

Spresnenie povinnosti použiť koeficient DPH pri plneniach s miestom dodania v zahraničí

Úprava preukazovania nároku na odpočet DPH

Rozšírenie prípadov, kedy nastáva povinnosť vrátiť odpočítanú daň (§ 53 ods. 5 ZDPH)

Osobitné úpravy pre malé podniky (§ 68e a nasl. ZDPH)

Lehoty na vyhotovenie faktúr

Úprava limitov pre možnosť vyhotoviť zjednodušenú faktúru (e-kasa, doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok)

Úhrada dane pri dovoze tovaru

Ostatné zmeny v ZDPH

Diskusia

30.05.2024 - 2. deň - Júlia Pšenková, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Krátka prestávka

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:45 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:45 - 16:00 III. blok prednášok + diskusia

Cestovné náhrady

 • cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách
 • cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách
 • cestovné náhrady konateľa a / alebo spoločníka, ktorý nemajú uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • pravidelné miesto výkonu práce
 • prerušenie pracovnej cesty
 • pracovná cesta, evidencia dochádzky a pracovný čas
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • použitie kurzov pri prepočte cestovných náhrad
 • náklady na pracovnú cestu z pohľadu DPH

Vybrané problémy z praxe

 • zabezpečenie dopravy zamestnancov na miesto výkonu práce z pohľadu DPH
 • teambuildingy, networkingy, športové dni z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • prezentačné akcie z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • ubytovanie hradené za subdodávateľa alebo zamestnancov subdodávateľa - účtovný pohľad, pohľad dane z príjmov a DPH
 • organizovanie akcií na "kľúč" a problém osobitného režimu DPH pre cestovné kancelárie

Legálne a nelegálne zamestnávanie - kedy je Švarc systém za hranou zákona

 • náležitosti obchodnej zmluvy so živnostníkom (tej, ktorá neporušuje zákon)
 • znaky závislej práce vs. „práca“ živnostníka
 • aktuálna prax a kontroly štátnych orgánov na nelegálne zamestnávanie
 • pohľad inšpektorátov práce a súdov na aktuálnu problematiku

Diskusia

31.05.2024 - 3. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Krátka prestávka

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:45 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:45 - 15:30 III. blok prednášok + diskusia

Vyvolané investície

 • účtovanie vyvolaných investícií (DHM / zásoby vlastnej výroby...)
 • vyvolané investície z pohľadu dane z príjmov a ich daňová uznateľnosť
 • vyvolané investície z pohľadu DPH

Finančný lízing a spätný finančný lízing

 • z pohľadu účtovníctva,
 • z pohľadu dane z príjmov,
 • z pohľadu DPH
 • upozornenie na nové prístupy s účinnosťou od 01.01.2024 vyplývajúce z judikatúry

Odpisovanie reklamných stavieb (billboardy / megaboardy...)

 • klasifikácia reklamných stavieb
 • odpisovanie reklamných stavieb, ktoré sa považujú za dočasné stavby z účtovného hľadiska a z hľadiska DPH

Vybrané problémy z praxe

 • platenie súkromnou kartou a dôsledky z toho vyplývajúce z účtovného a daňového hľadiska
 • neskoro doručené doklady po podaní daňových priznaní (DPH / DzP) a účtovných závierok
 • dotácie a dopad na základ dane a DPH (napr. dotácie na energie a pod.).

Diskusia

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok pri účasti na všetkých 3 dňoch konferencie:

 • 354 € s DPH (295 € bez DPH)
 • 330 € s DPH (275 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov Združenia účtovníkov Slovenska

Účastnícky poplatok pri účasti na vybranom dni konferencie:

 • 126 € s DPH (105 € bez DPH)
 • 117 € s DPH (97,50 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov Združenia účtovníkov Slovenska

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • účasť na podujatí,
 • obedy,
 • coffee breaky počas prednášok,
 • tlačené študijné materiály,
 • písacie potreby.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu účastníckeho poplatku. Účasť náhradníka je samozrejme možná. Pri odhlásení sa neskôr, zaplatený poplatok nevraciame, odborné študijné materiály Vám zašleme poštou.

V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie. Ubytovanie si účastník rezervuje individuálne podľa svojich preferencií.

Účastníci konferencie Jarná škola praktického účtovníka 2024 majú 10 % zľavu na ubytovanie z pultovej ceny.

Ubytovanie vo Wellness Hoteli CHOPOK**** po zľave:

Počet nocí1-lôžková izba2-lôžková izba3-lôžková izba
Ubytovanie 1 noc s polpenziou (29.05. - 30.05.2024 alebo 30.05. - 31.05.2024)150,20 € / osoba94,85 € / osoba88,40 € / osoba
Ubytovanie 2 noci s polpenziou (29.05. - 31.05.2024) - najčastejší variant300,40 € / osoba189,70 € / osoba 176,80 € / osoba
Ubytovanie 3 noci s polpenziou (28.05. - 31.05.2024) - t.j. od utorka450,60 € / osoba284,55 € / osoba265,20 € / osoba

Ubytovanie zahŕňa:

 • ubytovanie v hoteli na 1-3 noci,
 • raňajky formou bufetu,
 • večera (5-chodová servírovaná),
 • voľný vstup do bazénov a saunových svetov PLESNIVEC a PRASLIČKA (fínska sauna, biosauna, infra sauna, aromatický parný kúpeľ, tepidárium, vnútorná vírivka, vnútorný bazén s rozmermi 18 x 8 m, ochladzovací vonkajší bazén, vonkajšia vírivka),
 • voľný vstup do fitness centra,
 • parkovanie,
 • miestny poplatok 1,50 €/noc/osoba.

Prihlášku na konferenciu a následnú rezerváciu izby odporúčame zaslať v dostatočnom predstihu, nakoľko počet izieb je limitovaný.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

AKO SI REZERVOVAŤ UBYTOVANIE so zľavou pre účastníkov konferencie:

i
 1. Na webe hotelchopok.sk – si zvolíte REZERVÁCIA (viď v pravej časti stránky).
 2. Vyplníte termín zvoleného ubytovania, počet osôb a PROMOKÓD: JS2024.
 3. Zvolíte si izbu.
 4. Pokiaľ si prajete vystaviť účet na fakturačné údaje firmy, prosíme o ich uvedenie v kroku č.3 do kolónky Špeciálne požiadavky. Pokiaľ tieto informácie nebudú uvedené pri rezervácii, následná zmena údajov na faktúre nebude možná.
 5. Pri rezervácií ubytovania sa uhrádza záloha vo výške 50 %.

Prihláška

Máte ku konferencii nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na konferenciu

  Fakturačné údaje