Jarná škola praktického účtovníka 2023 – 3dňová konferencia v Nízkych Tatrách


date-icon29.05.2023 - 31.05.2023

place-iconWellness hotel CHOPOK****, Jasná - Demänovská dolina 20

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca, Júlia Pšenková - odborníčka na mzdy a odvody

Chcem sa prihlásiť

O podujatí

Tak ako je u nás tradíciou, aj v máji 2023 sme si pre Vás pripravili Jarnú školu praktického účtovníka v Nízkych Tatrách. 3-dňová odborná konferencia bude vedená skúsenými lektormi Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD. a Júliou Pšenkovou.

Konferencia sa uskutoční prezenčnou formou; podujatie je určené pre účtovníkov, ekonómov i mzdárov.

Program bude zostavený z aktuálnych problémov z praxe s priestorom na diskusiu.

Konferencie sa možno zúčastniť na všetkých 3 dňoch alebo na vybranom dni/dňoch.

Vyskúšajte jedinečnú atmosféru Wellness Hotela Chopok**** v Nízkych Tatrách počas jarných mesiacov. Pobyt je možný aj so sprievodnou osobou (napr. manžel, partner), ktorá sa na konferencii nezúčastňuje.

Náš tip

Spojte príjemné s užitočným a po odbornej konferencii si oddýchnite v hotelovom wellness-e.

Na čo sa môžete tešiť

icon

3 dni plné zaujímavých a podnetných prednášok

icon

oddych a wellness procedúry v prostredí Nízkych Tatier v hoteli Chopok****

icon

účtovnícky disko večer dňa 29.05.

icon

jarný pobyt v srdci prírody so svojimi najbližšími

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Júlia Pšenková
odborníčka na mzdy a odvody

Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej zodpovedá za mzdové účtovníctvo a poradenstvo. Po dobu 20 rokov sa špecializuje na problematiku miezd, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Má bohaté nielen teoretické vedomosti, ale i praktické skúsenosti.

Referencie

 • "Materiály, príklady z praxe a prístup lektorov sú perfektne prepojené a prínosné. S hotelovými službami sme boli spokojní nad očakávania. "

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas Jarnej školy praktického účtovníka 2022

 • "Ako vždy lektori boli úžasní. Pohotovo odpovedali na všetky položené otázky. Rozprávali zaujímavo. Ďakujeme za perfektné školenie a výbornú diskotéku. Bolo to super."

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas Jarnej školy praktického účtovníka 2022

 • "Všetko bolo výborné, materiály, prejav, príklady,.. a vysvetlenie zmien mi veľmi pomohlo. Témy boli vybrané aktuálne, s praktickými príkladmi. Ubytovanie a služby boli vynikajúce. "

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas Jarnej školy praktického účtovníka 2022

 • "Profesionálne vystupovanie lektora. Vhodné praktické príklady. Veľmi oceňujem komunikáciu s účastníkmi počas prednášky a riešenie položených problémov. "

  Referencia získaná formou anonymného dotazníku počas Jarnej školy praktického účtovníka 2022

Obsah a harmonogram školenia

29.05.2023 - 1. deň - Júlia Pšenková, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon08:30 - 09:00 Príchod a registrácia účastníkov

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Coffee break

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:45 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:45 - 16:00 III. blok prednášok + diskusia

1) Sociálne poistenie

 • Zmena v RLFO
 • Zmena v registrácií dohôd o prácach mimo pracovného pomeru v praxi
 • Nový typ dohody na sezónne práce
 • Využitie odvodových odpočítateľných položiek pri dohodách
 • Zavedenie štatistických údajov do RLFO

2) Zdravotné poistenie

 • Minimálny zdravotný odvod - výpočet
 • Minimálny zdravotný odvod - okruh osôb
 • Minimálny zdravotný odvod - oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si odpočtu preddavku

3) Cestovné náhrady

 • Definícia pracovnej cesty
 • Osoby s nárokom na plnenia pri pracovnej ceste
 • Prerušenie pracovnej cesty
 • Príkaz na pracovnú cestu
 • Plnenia pri tuzemských pracovných cestách - zmena sadzieb stravného
 • Použitie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste - zmena sadzby
 • Plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste
 • Administrácia pracovných ciest
 • Formuláre A1

30.05.2023 - 2. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Coffee break

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:45 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:45 - 16:00 III. blok prednášok + diskusia

DRUHÝ A TRETÍ DEŇ PREDNÁŠOK S ING. TUŽINSKÝM NA SEBA NADVÄZUJÚ = VIĎ PROGRAM NIŽŠIE.

31.05.2023 - 3. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 10:45 I. blok prednášok

timer-icon10:45 - 11:00 Coffee break

timer-icon11:00 - 12:30 II. blok prednášok

timer-icon12:30 - 13:45 Obedňajšia prestávka

timer-icon13:45 - 15:30 III. blok prednášok + diskusia

Nižšie uvedený program bude prednášaný v druhý a tretí deň (utorok 30.05. - streda 31.05.2023).

1) Účtovanie vybraných transakcií v sústave podvojného účtovníctva

 • Účtovanie investícií do podielových fondov v účtovníctve podnikateľského subjektu
 • Účtovanie pôžičiek
 • Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie z pohľadu PÚ, praxe a FR SR
 • Účtovanie platobných brán
 • Nesprávne účtovanie centových zaokrúhlení pri pohľadávkach a záväzkoch
 • Účtovanie debetných platobných kariet
 • Účtovanie príspevku na úhradu straty z pohľadu spoločníka, ktorý je právnickou osobou
 • Účtovanie opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 • Účet 513 - Náklady na reprezentáciu v praxi

2) Vybrané problémy z oblasti dane z príjmov

 • Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia - rekapitulácia nových pravidiel platných od 01.01.2023
 • Vylúčenie príjmov zdaňovaných podľa § 5 zákona o dani z príjmov z kontrolovaných transakcií a s tým spojené problémy
 • Majetok poskytnutý na prenájom a krátenie daňových odpisov do výšky tržieb z prenájmu majetku
 • Energie v súvislosti s prenajatou nehnuteľnosťou a podmienka zaplatenia vyplývajúce z § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov
 • Nemožnosť uplatnenia ubytovania hradeného obchodným partnerom do daňových výdavkov

3) Vybrané zmeny v názoroch FR SR a aktuálne výklady vybraných problémov zo strany MF SR a FR SR:

 • Uplatňovanie výdavkov FO pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku
 • Odpis záväzku a možnosť uplatnenia oslobodenia od dane v zmysle § 17 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov
 • Uplatňovanie § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov (tzv. "paušalizácia" výdavkov) a vplyv na identifikovanie nepeňažného príjmu na strane zamestnanca
 • Prvé skúsenosti s názormi FR SR počas miestneho zisťovania v súvislosti s uplatňovaním § 5 ods. 7 písm. o) ZDP
 • Názorový zvrat FR SR v súvislosti s uplatnením odpočtu DPH z reklamných služieb dodaných v rámci automobilových pretekov s presahom na rozsudok ESD (Amper Metal, Vec: C-334/20) a najnovšiu judikatúru NSSR

4) Skúsenosti z daňových kontrol, ktoré sa nehovoria na kameru :)

5) Vybrané problémy z oblasti dane z pridanej hodnoty

 • Zdaniteľná osoba a "rozdiely" v definíciách - tuzemská vs. zahraničná zdaniteľná osoba, zdaniteľná osoba z pohľadu zákona o DPH vs. Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011
 • Kedy sa právnické osoby nezaložené / nezriadené za účelom podnikania považujú za zdaniteľné osoby
 • Problematika fyzických osôb ako zdaniteľných osôb - vybraná judikatúra ESD a praktické príklady
 • Predaj samostatného pozemku z pohľadu DPH
 • Predaj pozemku, na ktorom stojí stavba z pohľadu DPH
 • Predaj pozemku, na ktorom sa nachádzajú inžinierske stavby (napr. pozemné komunikácie, oplotenie a pod.) z pohľadu DPH
 • Predaj súboru pozemkov (z ktorých niektoré sú zastavané budovami a niektoré inžinierskymi stavbami) z pohľadu DPH
 • Predaj pozemku so stavbou, ktorá sa má demolovať / prestavať / je nefunkčná alebo ide o ruinu stavby z pohľadu DPH
 • Pozemok a stavba ako predmet finančného prenájmu
 • Dodanie montážnych prác v inom členskom štáte z pohľadu DPH - rozdielny prístup v závislosti od predmetu montáže (voľne stojaci nábytok vs. vstavané skrine alebo kuchynská linka)
 • Režim cestovnej kancelárie z pohľadu DPH u podnikateľa, ktorého predmetom činnosti nie je predaj / sprostredkovanie zájazdov na konkrétnom príklade
 • Cestovné náhrady z pohľadu DPH

V PRÍPADE, AK SA ZÚČASTŇUJETE LEN NA VYBRANOM DNI (LEN DRUHÝ ALEBO LEN TRETÍ DEŇ KONFERENCIE), UPOZORŇUJEME, ŽE PROGRAM JE NA 2 ŠKOLIACE DNI. LEKTOR SI V RÁMCI DNÍ URČUJE PORADIE TÉM V ZÁVISLOSTI OD ICH ČASOVEJ NÁROČNOSTI A S PRIHLIADNUTÍM NA ROZSAH DISKUSIE A OTÁZOK OD ÚČASTNÍKOV. ĎAKUJEME.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok pri účasti na všetkých 3 dňoch konferencie:

icon 336 € s DPH (280 € bez DPH)
icon 306 € s DPH (255 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov Združenia účtovníkov Slovenska

Účastnícky poplatok pri účasti na vybranom dni konferencie:

icon 117 € s DPH (97,50 € bez DPH)
icon 108 € s DPH (90 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov Združenia účtovníkov Slovenska

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • účasť na podujatí,
 • obedy,
 • coffee breaky počas prednášok,
 • tlačené študijné materiály,
 • písacie potreby.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu účastníckeho poplatku. Účasť náhradníka je samozrejme možná. Pri odhlásení sa neskôr, zaplatený poplatok nevraciame, odborné študijné materiály Vám zašleme poštou.

V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie. Ubytovanie si účastník rezervuje individuálne podľa svojich preferencií.

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

i

Ubytovacie kapacity Hotela Chopok**** sú počas konferencie (29.5.-31.5.2023) už plne obsadené.

Konferencie sa môžete zúčastniť a ubytovať sa v okolí - napríklad: hotel Tri Studničky**** (2 minúty autom od hotela Chopok), Relax hotel FIM*** (3 minúty autom od hotela Chopok), hotel POŠTA**** (10 minút autom od hotela Chopok) a pod.

Prihláška

Máte ku konferencii nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na konferenciu

  Fakturačné údaje